Gotländska talböcker

Talböcker med Gotlandica är placerade på talboksavdelningen.

Från Gutabygd 2014 framsida_72 dpi

För information om inläsning och hjälpmedel se under rubriken Läsnedsättning.

Inläsning av lokal litteratur görs i mycket liten skala utöver MTM:s inläsningstjänst. Önskemål och tips på litteratur för inläsning kan lämnas till talboksansvarig. Lokala inläsningar som produceras finns även som ljudbok för allmän utlåning.

Gotlands hembygdsförenings årsskrift 2014 finns som talbok. För barn finns Gutamålsgillets Bysar u slikkt (gutamål) och Bysar, källingar och troll av Lena Lingvall.

bysar Bysar-u-slikkt
Och allt har sin tid...

av Towan Obrador. Det är den avslutande delen i trilogin om en gotländsk släkts historia på spinnsidan. I denna bok får vi följa Christina Thomsson, dotter till den föregående bokens huvudperson Fredrica.. Berättelsen utspelar sig på Gotland och skildrar landsbygden från slutet av 1800-talet till 1921, och utifrån kvinnors situation. Inläsare är Towan Obrador.

9789197904650_200_och-allt-har-sin-tid-roman-om-en-gotlandsk-slakts-historia-pa-spinnsidan-1886-1921

Med romanerna Var inte rädd, Vem rider i natten och Vem ropar i gryningen? lämnar Obrador släkthistorien och tar oss till medeltidens Gotland. Trilogin finns i en samlad volym Sagan om Siiri, men de två första även som separata talböcker/ljudböcker.

siri

Viktoria vandrar vidare av Alva Möllerström. Det är en fristående fortsättning på "Marias Viktoria", och handlar om Maria och hennes dotter Viktoria. Den gavs ut redan 1996, är inläst av författarinnan själv och finns nu äntligen som talbok. Möllerström skriver om den gotländska hembygden, och om hur det var att var ensamstående mor på 1920-talet.

I ångans tjänst - en självbiografi

av Gösta Nordström. Författaren har skrivit manus för ljudbok och talbok, och finns alltså inte som tryckt bok ännu. Det är en skildring av uppväxten på Gotland, men också av hans yrkesliv som ingenjör på Ångpanneföreningen. Det är både teknik- och industrihistoria, och minnen från järnvägen och militärtjänsten. Tiden han skriver om sträcker sig från 1925 till 1985, och uppläsare är Thomas Ekelöf.