Flora och fauna

Gotlands flora. Bo-Göran Johansson, Jörgen Petersson, Gun Ingmansson (2016)
Gotlands botaniska förening står bakom detta praktverk i 2 volymer.Gotöands flora band 2 omslag.wjpgGotöands flora band 1 omslag-1w
Del 1 innehåller artiklar om Gotlands klimat, geologi och historisk tillbakablick, och del 2
är en förteckning av 2 400 förekommande och tiidgare kärlväxter på Gotland.

Gotlands flora - en guide. Jörgen Petersson, Gun Ingmansson (2007)
Besöksmål valda efter att de flesta växtmiljöer och arter ska finnas med.

Gotlands natur - en reseguide. Jens-Henric Kloth, Ulf Lovén (2001)
100 sevärda platser beskrivs, med översiktskarta och detaljkartor.

Gotländska växter. Magnus Martinsson (2012)
350 arter presenteras i ord och bild av naturgeografen och fotografen Magnus Martinsson.
Växterna är uppdelade efter Gotlands naturtyper, och det finns en bra ordlista med förklaringar av olika begrepp.

Fåglarnas Gotland - en guide. Per Smitterberg (2006)
Guiden listar de bästa platserna med vägbeskrivningar, vilka fågelarter som kan skådas och andra tips.
gotlandska-vaxter

Skåda fåglar på Gotland! Per Smitterberg (2015)
Boken beskirver gotländska fågellokaler.

Utflyktsguide - till ett urval gotländska naturreservat. (2011)
Här presenteras 41 av de över hundra naturreserverat som finns på Gotland. Finns även att ladda ned från Länsstyrelsens hemsida..

Det gotländska änget. Erik W, Ohlsson (2006)
Om ängsbrukens historia, och beskrivning av samtliga hävdade ängen på Gotland.

Handbok för gotländska ängshävdare. Hjalmar Croneborg (1999, 2015)

Gotlands dagfjärilar. Ola Malmsten (2014) skada-faglar-pa-gotland-gofsmitterberg
Samtliga 70 dagfjärilsarter som har noterats på Gotland finns här på bild och med korta faktatexter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              gotlands-dagfjarilar-malmänget