Hembygdsföreningar, studiecirklar eller enskilda författare har gett ut sockenböcker, som berättar om släkter, gårdar och socknens historia. Hembygdsföreningarna finner du lättast genom hemsidan: Gotlands hembygdsförbund

Sockenböcker

Akebäck socken anno 1983. (1985)

Alskboar - en bok om Alskog socken (1974)

Alva sockenbok (2009).Alva

Ardreboar - Ardre runt med Evald Lindby med flera (2008)

Bygga och bo i Björke - om bebyggelse och de boende i Björke i dåtid och nutid (2013)

Boken om Burs (1996)

Ajkboar om bygden, människorna och livsvillkoren i Eke under 500 år (2005)

Ekeby - en gotländsk socken genom sju sekler (1988)

Eksta sockenbok (2012)

Fårö. 1. Den egensinninga ön (2001)  2. Bebyggt land (2002) 3. Människorna på ön (2007)

Boken om Gerum (1983)

Eksta

Gothem en strandsocken. 1, Gothems natur, geografi och tidiga historia (2014) 2.  Om kyrkan, frikyrkan och skolan (2015) 3. Om föreningsliv, händelser och utveckling (2016)

Gothemsborna (2004)

Grötlingbo socken genom tiderna (983)

Boken om Hablingbo. Del 1. (1966)

Hablingbo - släkter och gårdar (1984)

Hablingbo sockens historia (1992)

Havdhem

En bok om Havdhem (1972)

En andra bok om Havdhem (2013)

Hellvitrakten - platser och historik, från Abburstainen till Östra Djupvik (2000)

Kräklingbo socken förr och nu (1995)

Boken om Lau (1951)

Boken om Levide (1989)

Levide - en fotografisk dokumentation (2012)

Boken om Linde (2005)

Sjonhem

Den ljusa udden - Ljugarn under 100 år (1991)

Boken om Lojsta (1990)

Lokrume socken (2002)

Lärbro - sekler vi minns. Om dess natur och geologi, företag och sjöfart, föreningar och kulturverksamhet, kyrkoliv m.m. (2015)

Lye socken från forntid till nutid (1998)

Anteckningar om Martebo socken (1984)

Boken om Martebo (2003)

När och närkar - gårdshistorik (1977)

Rute socken (2003)

Väte

Sjonhem sockenbok (2013)

Silte socken (1996)

Stangboar  - sockenbok om Stånga (1996)

Stenkyrka socken på Gotland (2011)

Boken om Vamlingbo och Sundre (1997)

Västerhejde - en sockenbeskrivning (1945, 2016)

Väte sockenbok (2010)

Öja - anteckningar ur en sockens historia (1981)

Kommunböcker

Minnesskrifter över kommunernas verksamhet 1952.1971-1972
utgivna vid kommunsammanslagningen 1970.
Böckerna berättar om kommunal verksamhet och kommunala förtroendevalda
och tjänstemän åren i de 1952 - 1970

Böcker om gårdar

Gotlands läns bebyggelse : en skildring i ord och bild. 1956varhembygd
Beskrivningar av fastigheter och gårdar från Gotlands dåvarande 14 kommuner -
inom varje kommun alfabetiskt ordnade på socknar. Uppgifter om ägor och ägare och
fotografier på husen. (Boken bygger på ägarnas uppgifter och alla gårdar finns inte med)
Finns även som Cd-rom-skiva med titeln Gotlands bebyggelse. 2004

Press, Barry. Gotländska släkter och gårdar. 1974
Berättar om femtio släktgårdar med ägareförhållanden och släkthistoria.

Ronsten, Jakob. Gotländska gårdar och ägor kring år 1700. (2011)

Svenska gods och gårdar. D 33 Gotland. 1940
Behandlar ca 3 000 gårdar, uppställda sockenvis.
Finns även som CD-rom skiva: Gotland, gods och gårdar.2006

Vår hembygd Gotland D 1-4. 1995
En uppföljning av boken Gotlands läns bebyggelse med nya fotografier och gårdsuppgifter.
Uppställd sockenvis. I Del 4 finns ett fastighetsregister och rättelser.
(Boken bygger på ägarnas uppgifter och alla gårdar finns inte med.)

Böcker om gårdar och byggnadstraditioner

Andersson, Birger. Gotländska stenbyggningar. 1975 bygg
Boken behandlar 1700- och 1800-talets kalkstensbyggnader och ger råd om renovering.

Haase, Stefan. Byggningar u häusar: gotländsk byggnadstradition. 2004
Boken berättar om gotländsk byggnadstradition från järnåldern till 1900-talet,
om bostadshus och ekonomibyggnader i trä och i sten.
Ett standardverk om gotländsk byggnadstradition.

Haase, Stefan & Ström, Göran. Gotländska rum: mellan farstu och brudkammare. 2009
I den rikt illustrerade boken beskrivs interiörer i 68 traditionella gotländska hus
från 1700- och 1800-talen. Boken berättar också om husens historia och om olika hustyper,
färgsättning, tapeter m m.

Jonsson, Marita. Från prästgårdar till strandbodar:gotländska hus och rum, 1996 hase2
Innehåller interiörer och exteriörer av gotländska hus, byggnadshistoria och byggnadsvård.

Larsson, Gustaf. Gamla hus: gammal bebyggelse i östra Gotlands kustland. 1983
Över 300 fotografier av kalkstenshus, trähus och uthus av skalden,
hembygdsforskaren och fotografen Gustaf Larsson.

Byggnadshyttan på Gotland. 2001-2002 –
Årsskrifter med uppsatser om byggnadsvård från stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland.