got_karta_rubrik

De äldsta kartorna är vackra, fantasifulla och spännande 

Öarna var viktiga och vi finner många olika bilder av
Gotland.got_karta_carta_marina_detalj Olaus Magnus Carta Marina från 1539 visar Gotlandia med några namn angivna.
Sir Robert Dudley, hertigen av Northumberland, som verkadei Florens gav ut en atlas med titel
D'ell Arcano del Mare (Havets mysterier) 1646 där ön Gotland har en central placering på kartan.

1572 publicerade Thomaso Porcacchi en Isolario. Där finns en karta över Gotland med många namnangivelser, men också med alper vi inte känner igen. Petrus Bertius, kartograf från Flandern, gav ut en serie miniatyrkartor, däribland Descriptio Inslae Gothland.

Den danske kungen Christian lV lät kartlägga hela det danska riket, inklusive Gotland.

Johan Mejers karta över Gotland publicerades 1643. Strax därefter, när Gotland blivit svenskt, fick den svenske ingenjören Johannes Fredrik Meijer uppdraget att kartera Gottland
- Carta von Gottlandt anno 1646 framställdes på bara 5 månader.

På slutet av 1600-talet skickades lantmätarna till Gotland för att göra en detaljmätning och kartläggning av ön i skattläggningssyfte. På grundval av dessa detaljkartor framställdes
den första korrekt uppmätta kartan över Gotland General Charta över Gottland 1729.

Historiska kartor över Gotland

Mer uppgifter om respektive karta finns i bibliotekskatalogen.

Porcacchi, Thomaso. got_karta_descriptio_liten
Descrittione dell'isola di Gotlandia. 1576

Kartan 

(374.6 kB)

Bertius, Petrus. Descriptio Inslae Gothland. 1616
(Finns att köpa som vykort på biblioteket)
Kartan
(113.4 kB)
Mejer, Johannes. Landtcarte von der Jnsul Guthilandt vel Gullandt. 1643

Kartan
(1.0 MB)

Meijer, Johan Fredrik. Carta von Gottlant. Anno 1646
Kartan (138.2 kB)

Lootsman, Theunisz Iakob. Caarte van Sweden van Oelandt tot an Stockholm. 1662
Kartan (269.8 kB)

Dudley, Robert. Carta particolare dell mare Baltico che comincia con il capo di Eeleholm in Svezia. 1646
Kartan (115.4 kB)

Gripenhielm, Carl. Gottlandia comitatus. 1680-tal
Kartan (128.5 kB)

General Charta öfwer Gottland. 1729
Kartan
(165.3 kB)

Faggot, Jakob. Charta öfwer Gottland. 1741
Kartan
(251.6 kB)

Hermelin, Samuel Gustaf. Karta öfver Gottland eller Wisby höfdingdöme
Kartan
(269.2 kB)

Karta öfver Gotland. Karta öfver Wisby. 1858
Kartan (311.3 kB)

Historiska kartor – Visby

got_karta_visbia_gothorum_liten

Den äldsta stadsbilden av Visby, 
Wisbya Gothorum trycktes 1598 i Braun&Hogenbergs
”Civitates orbis terrarum” Del 5. (Enskilda detaljer i stadsbilden överensstämmer
inte med verkligheten). Bilden blev senare förlaga till åtskilliga 1600-talsvyer.

I Erik Dalbergs ”Suecia antiqua et hodierna” finns en vy över Visby med en stadspla
efter Matthias Schilder (något idealiserad, - den visar bl a Wisborgs slott, som
raserats 12 år tidigare)

Lantmätaren Johan Fineman upprättade 1748 en detaljerad ”Charta och
grundritning över Stapelstaden Visby”.

Från 1800-talet finns Jacob Gustaf Klingwalls Karta över Visby från 1834 och
Ludvig Fegraeus från 1861. båda kartorna är omgivna av tackningar över ruiner med mera.

Historiska kartor över Visby i större format (pdf-filer)

Mer uppgifter om respektive karta finns i bibliotekskatalogen.

Visbia Gothorum. 1598:
Kartan (393.9 kB)

Abelin, Johan Philip. Visbia. 1632

Kartan (214.2 kB)

Bertius, Petrus. Visbia. 1632
Kartan (226.9 kB)

Werdenhagen, Johannis. Visbia. 1631
Kartan
(733.6 kB)

Meissner, Daniel. Visbia Gothorum. 1638
Kartan (158.4 kB)

Aveelen, Johan.. Urbs Wisbyae. 1707
Kartan
(257.5 kB)

Fineman, Johan. Charta och grundritning till Sjö- och Stapelstaden Wisby. 1750
Kartan

Klingwall, Jacob Gustaf. Karta öfver Wisby. 1834
Kartan (991.2 kB)
Kort sammandrag af Gothlands och Visbys historia.
Bilaga till Karta öfver Wisby. Bläddra och Läs!

Ljunggren, Gustaf. Karta öfver staden Wisby med dertill lydande egor. 1854
Kartan
(232.0 kB)

Karta öfver Gotland. Karta öfver Wisby. 1858


Fegraeus, Ludvig. Karta öfver Wisby. 1861
Kartan
(338.9 kB)

Serboni, Anders. Karta över Visby stad. 1912
Kartan (744.1 kB)

Lästips: litteratur om kartor

got_karta_nordiska

Ehrensvärd, Ulla. Nordiska kartans historia :
från myter till verklighet. 2006 En förnämlig översikt över den nordiska kartans historia från
de antikens myter, stormaktstidens kartläggningar ända fram till 1800-talet. Rikt illustrerad
med närmare 200 kartor.

Bratt, Einar . En krönika om kartor över Sverige. 1958.
Historien om kartorna över Sverige från Ptolemaeus i Alexandria till 1900-talet.
Beskriver de första svenska kartograferna, lantmäteriets historia och sjökartläggningen.

Jansson, Ulf. Ekonomiska kartor 1800-1934 : en studie av småskaliga kartor med information
om markanvändning. Riksantikvarieämbetet 1993. Boken ger en bild av de äldre småskaliga
kartorna och deras betydelse för bilden av markägande och markanvändning.

Kartlagt land : kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia.
Kungl- skogs- och lantbruksakademin,. 2007.
Antologin behandlar de svenska kartornas tillkomst, innehåll, och historia, om den
historiska kartan som nyckel till landskapets historia och om de äldsta storskaliga lantmäterikartorna.

Sveriges sjökartor 1539-1836 /sammanställda av Anders Hedin. 2007.
Detta stora och tunga praktverk innehåller 160 gamla svenska sjökartor, varav 11 gotländska sjökartor.
Boken innehåller även en förteckning över kartograferna.

Lästips: speciellt om Gotland

got_karta_medeltid

Engeström, Ragnar. Visbys karta genom tiderna. 1988.
En förteckning över handritade och tryckta kartor över Visby efter Visbia Gothorum.

Lindström, Gustaf . Anteckningar om Gotlands medeltid. 1892, 1978 (faksimil).
Lindström behandlar de äldsta gotlandskartorna, de s k portolanerna från 1200-talet
och kartorna från 1500 och 1600-talet.

Philip, Arne L . Johan Fredrik Meijer : fästningsbyggare och kartör av Carte von Gottlant A:o 1646.
I Gotländskt arkiv 1993.
Vi får en fyllig bakgrund till den gotländska kartan från 1646 och upphovsmannen Johan Fredrik Meijer. Kartan framställdes mycket. Arne L. Philip konstaterar att syftet med karteringen var att befästa Visby och förstärka Gotlands försvar.

Resen, Peder Hansen . Atlas Danicus Gotland. Utgiven av Jacob Isager och
Thomas W. Lassen 1995.
Gotland är noga beskrivet i Resens atlas. Här finns också kartan ”Gulland Gotlandica”
som utförts efter förlaga från Johan Fredrik Meijeers ”Carta von Gottlant anno 1646”.
I denna utgåva får vi en ingående bakgrund och förklaring till Resens Atlas.

Ronsten, Jakob . Den äldsta egentliga kartläggningen av Gotland.
En historik över kartläggningen av Gotland och en redogörelse för lantmätarna som var
engagerade i detta. Historiken finns i manuskript (gotlandicaarkivet).

Örback, Alfred . Våra äldre stadskartor. I: Stadsbor i gångna tider.
Sveriges släktforskarförbunds årsbok 1989.
S.89 om Matthias Schilders karta över Visby från 1697.

Länkar

Carta Marina 1539 - Originalkartan finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Orbis arctoi 1626 - Kungliga biblioteket visar Andreas Buraeus Nordenkarta.

Cipher Project - Carta marina och flera andra historiska kartor över Skandinavien.

Lantmäteriet - Digitaliserade historiska kartor.