Gutamål 

De forngutniska urkunderna

Gutalagen B 64

Corpis iuris Sueo - Gotorum Suecica = Samling av Sveriges gamla lagar.Bd /: Gotlandslagen runsten
/ H.S. Collin & Schlyter, C.J. 1852
Parallelltext på gutniska och svenska, med kommentarer.

Svenska landskapslagar (4). Skånelagen och Gutalagen tolkade och förklarade
av Åke Holmbäck och Elias Wessén. 1933. 2 uppl 1979
Gutalagen och Gutasagan översatt till svenska, med kommentarer.

Säve, Carl. Gutniska urkunder: Guta lag, Guta saga och Gotlands runinskrifter
språkligt behandlade. 1859 (Doktorsavhandling) Gutalagen återges på gutniska, med inledning och kommentarer.
Läs boken på Internet

Gannholm, Tore. Guta lagh med Gutasagan. 1994
Gutalagen och gutasagan på svenska och gutniska.
Läs Gutasagan på Internet

Snaedal, Thorgunn. Medan världen vakar: studier i de gotländska runinskrifternas
språk och kronologi. 2002 ”Avhandlingens syfte är att beskriva forngutniskan som
den framträder i runinskrifterna och hur de språkliga förändringarna manifesteras
under hela den långa tid som runorna var i bruk.”

Läroböcker

Gustavson, Herbert , Gutamålet : en historisk-deskriptiv översikt. 1-2 guta
En grundläggande beskrivning av gutamålet, dess uttal, ordböjningar och
syntax. Doktorsavhandling.

Gustavson, Herbert. Inledning till gutamålsstudiet. 2 uppl 1974
En kortare introduktion till gutamålets grammatik och principer samt ett
urval texter på gutamål.

Jakobsson, Las. Gutamålet: ett språk med gamla rötter. 1990
Nybörjarkurs i gutamål för skolelever och andra intresserade.

Karlsson-Lenardt, Anita. Guthnic: The language of the Gotlanders. 2008
Författaren vill i denna lilla uppsats hävda att gutamålet är ett självständigt språk
(inte en dialekt).

Ordböcker

Gotländsk ordbok: på grundval av C. Säve och P-.A. Säves samlingar. save
Redigerad av G. Danell och Herbert Gustavsson. 1918-45 
Ordboken bygger på insamlade ord av Carl Säve och Per A Säve och är redigerad
av Herbert Gustavson.

Ordbok över Laumålet: på grundval av Mathias Klintbergs samlingar / utarbetad av
Herbert Gustavson. 1872-1986
Folklivsforskaren Mathias Klintberg som levde 1847-1932, upptecknade ord och förklaringar av
Laumålet i ett mycket stort material. Ordboken färdigställdes senare av Herbert Gustavsson
26 häften, som utkom mellan 1972 och 1986.

Läs om Mathias Klintberg i:
Hedin, Svante . Mathias ”Masse” Klintberg 1847-1932:
mångsidig forskare med Gotland i fokus. 1997

Klintberg, Mathias . Fångst och fiske. Utg av Svante Hedin 1993. En utförlig beskrivning av fångst och fiske helt på Lau-mål. Illustrerad med Masse Klintbergs fotografier och teckningar.
Mathias Klintbergs främsta sagesmän var : J O Larsson och Fäi-Jakå (Jakob Karlsson).

Läs Fäi-jakens brev:
Karlsson, Jakob, FäiJakås fyst brevi.: Jakob Karlssons första 20 brev till
Mathias Klintberg 1889-1890. 2000

Karlsson, Jakob. Flair brev fran Fäi-Jakå: Gotlandsbonden Jakob Karlssons brev till lektor Mathias Klintberg 1891-1895, 2012
Innehåller även pjäsen "Ei haude pa Fäi-Jakå" av Eva Sjöstrand..

Äldre skrifter

Spegel , Haquin. Rudera Gothlandica.. kort besrkivning om then öön Gothland.. annospegel
1683 (nytryck 1901) ”Register öfver någre Gothlenske Ord, af hvilka man kan see
dhet språket vara ljkt thet äldsta Göthiska.”

Neogard, Lars. Thet Gothlendska Tungomålet. 1732. (Ur Gautaminning.)
Med utförliga förklaringar och kommentarer av Lars Wollin. 2009
Lars Nilsson Neogard var präst i Östergarn. Gautaminning har endast funnits
som handskrift, men nu ger Lars Wollin ut språkkapitlet med kommentarer, analys
och historia. Lars Neogard ger en mycket utförlig beskrivning av det gotländska språket.

Almqvist, Carl Jonas Love. Om Gottlandsspråket (Ur Svensk språklära ) . 1840
Almqvist ansåg att ”Det gottländska språket är i visst afseende det intressantaste av alla
svenska provinsdialekter.” Förutom den korta beskrivningen finns här en längre ordlista.

Ortnamn

Gutamålsnamn-på-växter

Gutamålsnamn på växter. Gutamålsgillet (2015)                                                                                                                         
1 350 gutamålsnman på 620 växter. Barbro Pettersson har sammanställt
på grundval av Bengt Larssons efterlämnade samlingar, med illustrationer av Bosse Carlgren.

Olsson, Ingemar. Gotländska ortnamn. 1994
Författaren berättar om över 1500 ortnamn på platser, socknar, åkrar och ängar och hur
namnen hänger samman med Gotlands natur, kultur och historia

Olsson, Ingemar . Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen. 1979
I boken har Ingmar Olsson samlat 17 studier över gotländska terrängnamn.

Sagor och sägner på gutamålort

Bysar u slikkt - läs för di sma um di sma. Gutamålsgillet, 2014.
Korta berättelser för högläsning eller som nybörjarbok för barnen. Även som tal/ljudbok.                                                                            
Sagor,
sägner, legender, äfventyr ock skildringar av folkets levnadssätt på landsmål.
1881. (s.11-25 . uppteckningar på gutamål).
(Nyare bidrag till kännedom om De svenska landsmålen och svenskt folklif)

Nordin, Fredrik. Gullhånnä i digarråir. 1911                                                                                                                                           
(Guldhornet i Diggarråir). Sägen på vers

Någle sagar um Hoburgsgubben. 2009
Sägner översatta till gutamål av studiecirkeln Gutamålsbånsns vännar.

Palmenfelt, Ulf. Gotländska folksägner. 1978bysar
Folklivsforskaren Ulf Palmenfelt skriver om det folkliga berättandet på Gotland.
Många sägner återges på gutamål.

Linnell, Stig & Grähs, Gunna . Den förskräcklie Takstainarn: a raidu trullhistorie fran Gotland.
Översättning till gutamål 2002
En rysare för barn.

Dikter på gutamål

Arvidsson, Gertmar. Dikter på gutamål. 1990
Gertmar Arvidsson kallades barden från Sproge.
Dikterna är skrivna på gutamål, parallellt med översättning till svenska.
Boken publicerades postumt.

Larsson, Gustaf. Gutniska dikter. 1974 
Gustaf Larsson har kallats Gotlands nationalskald. Här har han samlat sina dikter på gutamål.

Berättelser på gutamål

Ahlqvist, David . Gamla gotländska ordstäv och talesätt. 1975
Läs om David Ahlqvist som gutamålsförfattare i:Från Gutabygd 1989 (av Gunnar Ahlqvist). Där finns också ett tal på gutamål.

Fran gard u gaimald: dikt u verklihait pa gutamål. 1950. 2 uppl 1973.
Utgiven av Gutamålsgillet.
Uppteckningar, berättelser och dikter på gutamål från hela Gotland.

Hallgard, Anna Kajsa. Gulläpplar och andra berättelser på gutamål. (1982-87).
Ur Från Gutabygd 1982-87.- Anna Kajsa Hallgards noveller tillhör den alra bästa
litteraturen på gutamål.

Leino, Risto. Allfåns: somligt / dagsvers av Risto Leino med bildliga infall av Bosse Carlgren. 1984

Leit mair gutamål: fran skrivartävlinggi. 2005-
Prisbelönta bidrag till Gutamålsgillets skrivartävling Fäi-Jakåpräise. Förstapristagarens bidrag publiceras även i "Från Gutabygd".

Lindkvist, Henry. Förr u nå: pekoraler u limerickar. 2007

Olsson, Rut. Mormors bånsen. 1998. Mårmårs bånsen på gutamål. 1995
Den lilla berättelsen för barn översattes av Vuxenskolans studiecirklar till fårömål
och gutamål.

Pehrson, Britta. Fammórs funderinggar 2008., Flaire funderinggar. 2010. Fammór funderar igen. 2013.
Små berättelser ur livet på gutamål.

Persson, Bo. Haimgärde tankar: klokskap u kluruhaitar fran Sprauge. 2009

Ronström, Ingvar, Stulne pasjasar. 2008
Korta historier på gutamål.

Um fåre u fåreboar pa fåröiskå - nåkkla pasjaser um slikkt sum hände si förr ei teiden. Fårö hembygdsförening. 2013
Minnen från Fårö på 1950-talet på fårömål. CD med inlästa texter, ordlista.

Ljudböcker

Carlgren, Bosse. Gutamål för fastlänningar. (Ljudbok på Cd). 1999 gullapplar
Bosse Carlgren och Las Jakobsson läs oss grunderna i gutamålet,
med ordförklaringar och roliga sketcher. Urval från Radio Gotlands programserie.

Dag um haustn. Kassettbok. 1994
Intervjuer och inspelningar på gutamål och fårömål ur Radio Gotlands
arkiv med Anna Kajsa Hallgard,
Gustaf Larsson, Nisse Löfqvist, Herbert ”Kärren” Olsson och Rickard Östman.

David Ahlqvist. Cd-utgåva /red av Clary Winberg, musikurval Henry Larsson,
text Lena Axelsson.2009. Innehåller inspelningar ur Radio Gotlands arkiv.
David Ahlqvist läser egna berättelser med dialog på gutamål.

Fran gard u gaimald . 1950. 2 uppl 1973.
Utgiven av Gutamålsgillet. Redaktionskommitté Herbert Gustavsson, David Ahlqvist, Nils Tiberg,
Arvid Berggren.Första 122 sidorna finns som ljudbok. Uppläsning av Las Jakobsson

Hallgard, Anna Kajsa. Gulläpplar och andra berättelser på gutamål. (1982-87).
Ur Från Gutabygd 1982-87.
Ljudbok .Anna Kajsa Hallgard läser berättelserna. Inspelad vid Gotlands länsbibliotek 1990

Karlsson, Jakob Gullkånn ör Fäi-Jaken.Ljudbok
Ett urval brev inspelade av Radio Gotland med Las Jakobsson.

Larsson, Gustaf. Gutniska dikter. 1974
Ljudbok. Inläst av Allan Nilsson för Gotlands länsbibliotek 1993.

Olofsson, Ragnar. Berättar om livet på en gammal gotlandsgård (Hallbåter) och
om ängsbruk förr och nu. Ljudbok. Inläst i Nystugan vid Hallbåter i Levide 4/12
1990 för Gotlands länsbibliotek.

Olsson, Rut. Mormors bånsen.1995
Barnbok. Berättelsen finns i översättning till gutamål och till fårömål. På fårömål finns även cd-skiva.

Musik och film på gutamål

Ei haude pa Fäi-Jakå -ellar någ skall´n prat um mens fisken sjuadar. (2016)                                                          
Filminspelning av föreställningen vid Fie i Lau om Fäi-jakp, med manus av Eva Sjöstrand

Fredin, August
. Gotlandstoner. 1909. (faks 2004)
Insamlade 1875-1896. (Fredin var folkskollärare i Linde)
Finns även på internet:

Gutavisor och andra visor upptecknade på Gotland av Svante Pettersson
och Ragnar Bjersby.

CD-skivor
Larsson, Gustaf.
Nätt’l u lilja. 2007
Slite kyrko- och hembygdskör sjunger sånger och dikter av Gustaf Larsson
många på gutamål.

Luntilua. 2008
Matts Arnbergs fältinspelningar av visor på Gotland 1956.
Mats Arnberg spelade in traditionsbärare på Gotland 1956 för Sveriges Radio.
Här i en ny utgåva med urval och bearbetning av  Jan Ekedal och Mikael Lyander,..

Musik på gotländska : gamla gotländska visor och några nya. Ny utgåva 2007.
Musik på gotländska och Mair musik på gotländska spelades in för Radio Gotland 1977 och 1978.
Den nya samlingsutgåvan har framställts av f d bokhandlare Gunnar Pettersson.

Styde, styde gaitar och andra gotländska barnvisor.
Gutamålsvisor för barn med Marild och gästartisterna Berra Alvengren och Manfred Malmros.
Utgiven av kulturföreningen Lariku 2004.

Länkar

Gutamålsgilletguldnal

Sök i ordlista

Våra svenska dialekter
Här kan du lyssna på talare från Fole, Fårö, Sproge.