Låneregler Information in English

Lånekort

Du måste ha ett lånekonto för att få låna böcker hos oss.  Är du ny som låntagare får du kostnadsfritt ett lånekort mot uppvisande av legitimation. Till lånekortet kopplas en pinkod som möjliggör egna lån, omlån och reservationer via våra automater eller hemsida samt bokning av våra datorer. Pinkoden väljer du själv när du registrerar dig som låntagare.

Lånekort till barn

För barn under 15 år krävs målsmans underskrift på en blankett som du hittar på sidan Ny låntagare.

Att låna böcker och andra medier är gratis. Lånekortet är en värdehandling. Eftersom innehavaren ansvarar för material som lånats på kortet, skall förlorat lånekort genast spärras.

Förlorat lånekort: Ring 0498 – 29 90 00

Reservation

Att reservera bibliotekets eget material är gratis. Med hjälp av ditt låne- eller personnummer och pinkod, kan du själv reservera material från bibliotekskatalogen.

OBS: Det reserverade materialet står kvar i reservationshyllan i en vecka. Se sista-hämt-datum i reservationsmeddelandet.

Det går inte att lägga reservationer på kursböcker/böcker som inte är utlånade. Finns boken som tillgänglig på Almedalsbiblioteket är du välkommen hit för att låna. Det är först till kvarn som gäller. Vi har ingen möjlighet att lägga undan kursböcker.

Ta med låntagarnumret som står i reservationsmeddelandet.

Lånetid

4 veckors lånetid på: böcker, ljudböcker, musik-CD för barn. 

2 veckors lånetid på: fackfilm, TV-spel, musik-CD och tidigare årgångar av tidskrifter.

7 dagars lånetid på: kursböcker märkta "Kursbok" och röd prick, tidskrifter innevarande år med undantag för senaste numret som inte lånas ut samt spelfilmer/dokumentärer

10 dagars lånetid på : Snabblån

Vid kö på en bok förkortas lånetiden automatiskt till 2 veckor på de böcker som har 4 veckors lånetid. 

6 månaders lånetid på talböcker.

Automatiska omlån

Automatiska omlån

Material som inte är reserverat av någon annan kan lånas om ett begränsat antal gånger. Detta sker automatiskt tre dagar innan återlämningsdatum och du får då ett sms eller mejl med det nya återlämningsdatumet. Om det inte är möjligt att låna om titeln får du istället en påminnelse om att titeln snart ska lämnas tillbaka. 

Snabblån, DVD-filmer, datorspel och tv-spel går inte att låna om. 

För att låna om fjärrlån kontaktar du Almedalsbiblioteket via e-post: fjarrlan.almedalsbiblioteket@gotland.se. Vi skickar då en förfrågan till det utlånande biblioteket och de meddelar oss om omlån är möjligt. Du kan därför inte få ett besked direkt utan vi meddelar dig så fort vi fått svar i de fall boken inte går att låna om.

Återlämning

Du kan lämna tillbaka dina lån på alla bibliotek på Gotland. På Almedalsbiblioteket  kan du lämna böckerna i vårt bokinkast som är beläget på baksidan av biblioteket, på Kaserngatan. Observera att bokinkastet är låst under Almedalsveckan. 

2bokinkast

Förlust av lånerätt

Biblioteksbesökare/låntagare som på annat sätt grovt missbrukat sin lånerätt eller överträtt lånereglerna kan avstängas i högst 3 månader genom beslut av enhetschef. Beslut om avstängning kan överklagas till Regionstyrelseförvaltningens arbetsutskott.

Sekretessbestämmelser

Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning lämnas ej ut enligt 9 kap. 22 § sekretesslagen (SFS 1980:100, SFS 1989:713).