Facklitteratur

För mer avancerad forskningslitteratur gäller i första hand efterfrågan. Vi kompletterar med fjärrlån från andra bibliotek. Läs mer om fjärrlån.

E-böcker av mer allmänt intresse erbjuds via vår lokala bibliotekskatalog. Lånekort krävs för nedladdning. För studenter och anställda vid Uppsala universitet – Campus Gotland finns studielitteratur i e-format tillgänglig via E-böcker samt via Libris.

Biblioteket tar gärna emot inköpsförlag på epostadress inkopsforslag.almedalsbiblioteket@gotland.se eller via ett formulär i den lokala bibliotekskatalogen.

Old_Tomes