Slutrapport för "Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld" 2012

Läs hela härligheten direkt på internetstiftelsens hemsida.