digidel_got_logo2

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld

Genom att erbjuda grundläggande data- och  internetutbildning, kunskap i sociala medier och hur man kan bidra med eget innehåll på webben ämnar projektet bidra till att skapa delaktiga medborgare, som själva kan ta del av de möjligheter som Internet ger. Gotlands Länsbibliotek, Almedalsbiblioteket, Slite Bibliotek och ABF Gotland vill tillsammans också visa, att biblioteken är goda offentliga lärmiljöer.

Tillsammans med studieförbunden på Gotland vill biblioteken:

  • Anordna studiecirklar på biblioteken i grundläggande datautbildning, sociala medier och om hur man själv bidrar med text och bild på nätet t.ex. ”Musik online” och ”E-tjänster”
  • Anordna möjlighet att ”just in time” få hjälp med frågor, t.ex. genom ”drop – in” i ett resurscentrum eller genom nätkommunikation t.ex. chatt och Skype, föreläsningar och seminarier t.ex. ”Säkerhet på nätet”, ”Nätkontakter” och ”Vad gör mitt barn på nätet”
  • Anordna prova – på tillfällen t.ex. ”Betala räkningar”, ”Råd om vård, ”Applikationer till smartphones” m.m.

Projektet riktar sig till alla, som sällan använder sig av de möjligheter som Internet och den sociala webben ger.

Syfte med projektet:

  • Bidra till att skapa delaktiga medborgare, som själva kan ta del av de möjligheter som Internet ger
  • Visa att biblioteken är goda offentliga läromiljöer
  • Erbjuda grundläggande internetutbildning, kunskap i att använda sociala medier och att bidra med eget innehåll i webben
  • Minska den digitala klyftan