Regler för grupprum

Almedalsbiblioteket har sju bokningsbara grupprum. Tre av dem: E20, E21 och E38 bokas via ett bokningssystem på hemsidan. Logga in med lånekorts- eller personnummer och din personliga pinkod. Du hittar en länk till bokningssystemet till höger.

Du kan ha max fem framtida bokningar av rum/datorer.

Övriga grupprum: E32, E34, E36 och E37 bokas via Campus Gotlands bokningssystem för studenter/lärare – Timeedit. Logga in med ditt studentlösenord A.

Om du inte nyttjat lokalen inom 15 minuter, får någon annan överta lokalen.

Biblioteket erbjuder grupprum i första hand för studier/arbetsgruppsmöten. 

Observera att under Almedalsveckan gäller andra regler för bokning av grupprummen. Läs mer här.

Plan 2
E20, cirka 8 platser
E21, cirka 8 platser

Plan 3

E32, cirka 6 platser, (Språkverkstaden och databas Refinitiv Eikon)
E34, cirka 4 platser
E36, cirka 4 platser
E37, cirka 8 platser
E38, cirka 8 platser