Almedalsveckan på Almedalsbiblioteket

Lokaler

På biblioteket finns ett antal bokningsbara grupprum:
E20 -  8 platser
E21 -  8 platser
E32 -  6 platser
E34 -  4 platser
E36 -  4 platser
E37 -  8 platser
E38 -  8 platser

För förfrågningar om större lokaler hänvisar vi till Campus Gotland.

Grupprummen bokas under Almedalsveckan på plats i biblioteket med följande begränsningar:
Max en bokning per dag och max fyra timmar åt gången.

I biblioteket finns även ett antal läsplatser och en tyst läsesal.

Bokning av foajén är inte möjlig under Almedalsveckan och hörsalen - E22 - bokas via Campus Gotland.