Boka lokaler

Grupprum

Almedalsbiblioteket har sju bokningsbara grupprum.
För att kunna boka grupprum måste man minst vara två användare, i övriga fall hänvisar vi till Tysta läsesalen. 

OBS! Tänk på att du måste logga in på den dator som står i grupprummet inom 20 minuter, annars försvinner din bokning!

Biblioteket erbjuder grupprum i första hand för studier/arbetsgruppsmöten.

Ni bokar grupprummen via hemsidan eller använd länken under relaterade länkar, till höger. Observera: för bokning under Almedalsveckan ( v 27) kontakta info.almedalsbiblioteket@gotland.se

Grupprummen skall tas i anspråk senast tjugo minuter efter bokningstidens början, annars försvinner bokningen. Varje grupprum är utrustat med en whiteboard samt en dator med internetuppkoppling samt office-program. Utskriftsmöjligheter finns från bibliotekets datorer. Boka grupprum via länk till höger på denna sida. Det går att ha max fem framtida bokningar på grupprum/datorer.

Det går bra att ta med fika in i grupprummen, men inte hela måltider. För allas trevnad: ta hand om ert skräp.

Vänligen respektera de regler vi har för användande av datorer och grupprum.

Plan 2
E20, 8 platser
E21, 8 platser

Plan 3
E34, 6 platser
E36, 6 platser
E37, 10 platser
E38, 10 platser
E39, 8 platser

Övriga studieplatser

Tyst läsesal, Cramérrummet, belägen på plan 3
Rum med studieplatser – inte helt tyst – beläget på plan 3 i gamla forskarrummet.
Det finns även ett antal läseplatser i biblioteket.

Forskarrum för släktforskning/mikrofilmsläsare

I Almedalsbibliotekets forskarrum finns möjlighet att  läsa de gotlandstidningar som finns mikrofilmade i läsapparaten. För bokning – kontakta personalen.

Det finns även datorer med olika släktforskningsprogram installerade. Forskarrummet ligger på Plan 1.

Språkverkstaden

I rum E32 på plan 3 finns Språkverkstaden. Här erbjuds studenter hjälp med sitt skrivande.

E22

För bokning av hörsalen, E22, dagtid kontakta lokalbokning Campus Gotland lokalbokningcampusgotland@uadm.uu.se
För bokningar efter klockan 18:00 vardagar och helger kontakta info.almedalsbiblioteket@gotland.se