Boka lokaler

Grupprum 

Almedalsbiblioteket har sex bokningsbara grupprum. Tre av dem: E20, E21 och E37 bokas via ett bokningssystem på hemsidan. Logga in med lånekorts- eller personnummer och din personliga pinkod. Du hittar en länk till bokningssystemet till höger.

Du kan ha max fem framtida bokningar av rum/datorer.

Grupprum: E34, E36 och E38 ska bokas via Campus Gotlands bokningssystem för studenter/lärare – Timeedit. Logga in med ditt studentlösenord A. 

Antal platser/rum, men under restriktionerna är antalet begränsat beroende på rummens storlek. Anslag finns.:

Plan 2
E20, cirka 8 platser
E21, cirka 8 platser

Plan 3
E34, cirka 4 platser
E36, cirka 4 platser
E37, cirka 10 platser
E38, cirka 10 platser

Biblioteket erbjuder grupprum i första hand för studier/arbetsgruppsmöten. 

Tänk på att hålla avstånd från varandra även om ni grupparbetar eller har möte.

Ingen mat och dryck i biblioteket. Vi hänvisar till Café Foajé, Restaurang Maltfabriken eller Campus Gotlands platser för medhavd mat.

Övriga studieplatser

Tyst läsesal, Cramérrummet, belägen på plan 3.
Det finns även ett antal läseplatser i biblioteket.

Forskarrum för släktforskning/mikrofilmsläsare och databasen Svenska dagstidningar

I Almedalsbibliotekets forskarrum finns möjlighet att  läsa gotlandstidningar som finns mikrofilmade i läsapparaten samt en dator med släktforskarprogram. För bokning – kontakta personalen. 

Språkverkstaden

I rum E32 på plan 3 finns Språkverkstaden. Här erbjuds studenter hjälp med sitt skrivande. Studenterna bokar tid med Språkverkstaden direkt. Från 8 februari 2021 erbjuds även kortare drop in-tider.

E22

För bokning av hörsalen, E22, dagtid kontakta lokalbokning Campus Gotland lokalbokningcampusgotland@uadm.uu.se
För bokningar efter klockan 18:00 vardagar och helger kontakta info.almedalsbiblioteket@gotland.se