Boka lokaler

Grupprum 

Almedalsbiblioteket har sex bokningsbara grupprum. Tre av dem: E20, E21 och E37 bokas via ett bokningssystem på hemsidan. Logga in med lånekorts- eller personnummer och din personliga pinkod. Du hittar en länk till bokningssystemet till höger. Om du inte nyttjat grupprummet inom 15 minuter, får någon annan överta det.

Du kan ha max fem framtida bokningar av rum/datorer.

Grupprum: E34, E36 och E38 ska bokas via Campus Gotlands bokningssystem för studenter/lärare – Timeedit. Logga in med ditt studentlösenord A.

Plan 2
E20, cirka 8 platser
E21, cirka 8 platser

Plan 3
E34, cirka 4 platser
E36, cirka 4 platser
E37, cirka 8 platser
E38, cirka 8 platser

Biblioteket erbjuder grupprum i första hand för studier/arbetsgruppsmöten. 

Tänk på att hålla avstånd från varandra även om ni grupparbetar eller har möte.

Ingen mat och dryck i biblioteket. Vi hänvisar till Café Foajé, Restaurang Maltfabriken eller Campus Gotlands platser för medhavd mat.

Övriga studieplatser

Tyst läsesal, Cramérrummet, belägen på plan 3.
Det finns även ett antal läseplatser i biblioteket.

Forskarrum för släktforskning/mikrofilmsläsare och databasen Svenska dagstidningar

I Almedalsbibliotekets forskarrum finns möjlighet att  läsa gotlandstidningar som finns mikrofilmade i läsapparaten samt en dator med släktforskarprogram. För bokning – kontakta personalen. 

Språkverkstaden

I rum E32 på plan 3 finns Språkverkstaden. Här erbjuds studenter hjälp med sitt skrivande. Studenterna bokar tid med Språkverkstaden direkt. 

E22

För bokning av hörsalen, E22, dagtid kontakta lokalbokning Campus Gotland lokalbokningcampusgotland@uadm.uu.se
För bokningar efter klockan 18:00 vardagar och helger kontakta info.almedalsbiblioteket@gotland.se