Trivselregler på Almedalsbiblioteket


Välkommen! 
Almedalsbiblioteket är en plats för alla.

Visa hänsyn till andra besökare.

Tack för att du:
pratar i låg samtalston, 
har mobilen på låg volym,
använd lock på din mugg/behållare för dryck,
inte äter mat i biblioteket,
ställer tillbaka möbler,
sorterar och kastar ditt skräp i våra returstationer.