Tillgänglighet

Parkering för rörelsehindrade finns cirka 10 meter från biblioteket, på Cramérgatan.

Hissar finns på entréplan när du gått förbi cafét, på vänster sida. Hissdörren är 90 cm bred och innermåtten är 150X100 cm.

Entrédörren har dörröppnare, tryck på knappen länge. Bredvid entrédörren finns även snurrdörrar.

Bokinkast finns på baksidan av biblioteket, på Kaserngatan. Stängt under Almedalsveckan. 

På entréplan, plan 2 och plan 3 finns det tillgänglighetsanpassade toaletter.

För självservice finns det utlåningsautomater på plan 2 och plan 3, dessa är höj och sänkbara.

Informationsdisken finns på plan 2, ca 20 meter in i byggnaden.

Biblioteket är fritt från pälsdjur, ledarhund är tillåten.

Framsidan av biblioteket är omgärdat av gatsten