Tillgänglighet

Parkering för rörelsehindrade finns cirka 10 meter från biblioteket, på Cramérgatan.

Hissar finns på entréplan när du gått förbi cafét, på vänster sida. Hissdörren är 90 cm bred och innermåtten är 150X100 cm.

Entrédörren har dörröppnare, tryck på knappen länge. Bredvid entrédörren finns även snurrdörrar.

Bokinkast finns på baksidan av biblioteket, på Kaserngatan. Bokinkastet är öppet när biblioteket är stängt.

På entréplan, plan 2 och plan 3 finns det tillgänglighetsanpassade toaletter.

För självservice finns det utlåningsautomater på plan 2 och plan 3, dessa är höj och sänkbara.

Informationsdisken finns på plan 2, ca 20 meter in i byggnaden.

Biblioteket är fritt från pälsdjur, ledarhund är tillåten.

Bra att känna till om detta bibliotek: På plan 0 finns det ett forskarrum. Hissen går dit men för att ta sig in i rummet så måste en tung dörr utan dörröppnare öppnas, be gärna personalen om hjälp.

Framsidan av biblioteket är omgärdat av kullersten