Byggnaden

6-1

Almedalsbiblioteket uppfördes under åren 2000–2001 och invigdes den 22 september 2001.

Exteriör

Arkitekterna Christer Malmström och Anders Grape ville bygga en byggnad med modernt formspråk och moderna material i samspel med den medeltida världsarvsstaden Visby. Den strama yttre formen med sina enkla raka former följer till stor del den gotländska byggnadstraditionen, liksom valet av material och färger. Genom att blanda betong med cement och färgpigment har man fått fram en färg som ligger kalkstenen nära. Hela färgsättningen i olika toner av grått, vitt och grågrönt är det gotländska landskapets färger. I de stora glasytorna speglar sig den medeltida staden både utifrån och inifrån byggnaden.

plan3

Interiör

Inredningsarkitekterna Annika Tengstrand och Olle Salmonsson har skapat en funktionell och vacker inredning som samspelar med huset och arkitektens intentioner. Biblioteket är kompakt inrett med hyllor i raka rader för att uppnå en enkelhet som stämmer med byggnaden. I de fria och öppna ytorna finns läseplatser, där man till fullo kan njuta av husets öppenhet. Materialen är ek, ask, grå vadmal, svart skinn, svart lack och en grön nyans som fångar upp både glasfasaderna och den gröna Almedalen utanför. Intentionen har varit att forma en miljö där arkitektur, omgivning och inredning samspelar och skapar rum som är både praktiska och vilsamt vackra.

Almedalsbibliotekets foajé är i sig en estetisk upplevelse med tanke på val av byggnadsmaterial och den rymd som det glasade rummet medger. Golvet av gotländsk kalksten med inslag av marmor har formgivits av Karin Tyrefors.

Foajen

Miljö och teknik

Almedalsbiblioteket är ett exempel på hur arkitektur, teknik och effektivt utnyttjande av omkringliggande natur, kan skapa utmärkt miljö, inneklimat och minimal belastning på miljön. Med hjälp av Östersjöns vatten och solens strålar håller sig biblioteket svalt om sommaren och varmt om vintern.

Fakta

  • Fasadytor med hög grad av isolering. 
  • Glasytor med optimerad isolering.
  • System för förnyelsebara energikällor.
  • Kylsystem med havsvatten som kylkälla, pumpsystemet drivs av solenergi.
  • Styrsystem med hög grad av individuell styrning.
  • Ventilationssystem med låg flödeshastighet.
  • Överföring av överskottsvärme till intilliggande byggnader.

Som helhet är systemet så energisnålt att andelen köpt elenergi för driftskostnaden blott uppgår till c:a 10-12% mot normalt.