Gotländska tidningar och artiklar

allehanda

Gotländska dagstidningar

Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar (innevarande vecka) finns i tidningshyllan i foajén.

Tidigare årgångar  fram till 2013 kan läsas på mikrofilm på Almedalsbiblioteket. De äldre papperstidningarna förvaras i  fjärrmagasin och tas endast fram vid särskilda skäl.

Mikrofilmningen av svenska dagstidningar upphörde 2013, och från 2014 är alla svenska dagstidningar digitaliserade.

De är tillgängliga med 4 månaders eftersläpning via Kungliga bibliotekets digitala söktjänst  "Svenska dagstidningar" .

Vissa tidningar finns fullständigt och nytt material tillkommer successivt då digitalisering bakåt i tiden pågår..

Sökningar kan göras hemifrån, men av upphovsrättsliga skäl kan du få full tillgång till allt material på endast en dator på Almedalsbiblioteket, plan 3. Kontakta personal i informationsdisk för att skapa ett gästkonto. Kan ej bokas i förväg.

Mikrofilmade gotländska tidningar

Mikrofilmsläsare 1 är kopplad till dator från vilken inscanning till USB är möjlig. (E39 plan 3) Be personal om handledning.

Mikrofilmsläsare 2 har stor skärm och därmed bra läsbarhet men har ingen kopieringsmöjlighet. (Plan 1)
Bokning görs vid lånedisken på plan 2, på telefon 29 90 00 eller via epost info.almedalsbiblioteket@gotland.se

Äldre gotländska tidningar

Några av de äldsta gotländska tidningarna som inte eller bara delvis finns på mikrofilm förvaras i gotlandicaarkivet och tas fram på begäran. Det är Wisby tidning, Wisby veckoblad och Wisby Argus. Pappersutgåvor av  Wisbyposten, Gotlands läns (nya) tidning, Gotlands tidning och julnummer finns också i arkivet.

Att söka gotländska tidningsartiklar

I Bibliotekskatalogen Gotland är äldre tidningsartiklar som behandlar Gotland i olika avseenden sökbara. Gå till Söksidan.

Mediaarkivet
Från 2008 är tidningsartiklar ur Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar sökbara i databasen Mediearkivet
Nås endast från Almedalsbibliotekets datorer. Gå till Databaser A-Ö

I databasen Artikelsök kan du söka svenska tidningsartiklar som handlar om Gotland. De gotländska tidningarna är emellertid inte sökbara här.  Gå till Databaser A-Ö

Övriga källor:

Nils Vilhelm Söderbergs tidningsregister.
Nils Vilhelm Söderberg har upprättat register över tidningsartiklar i de äldsta gotländska tidningarna (1811-1888) och i Gotlands Allehanda (1873-1935).

Klippsamlingar
Biblioteket har klippsamlingar  som har skänkts av privatpersoner. Det täcker cirka 1970-2000 , är ordnat ämnesvis och som exempel efter socken. Kan tas fram på begäran och konsulteras i biblioteket.

Gotländsk tidningshistoria

Argus

Liten tidningshistorik

Den första gotländska tidningen, Wisby tidning, utkom 1811 med ett nummer på 4 sidor. Grundaren var direktör F.G. Bagge. Tidningen upphörde 1825. Under 1800-talet utgavs och avslutades ett antal tidningar i Visby bland annat av lektorerna Pehr Säve (Wisby veckoblad, som senare utgavs av Axel Cedergren) och Carl Johan Bergman (Gotlands Läns tidning). Den färgstarkaste var kanske Gustaf Christiernin, med Wisby Argus (1825-1830). Christiernin anklagades för ”smädeliga och förgripliga utfall  i sin tidning emot tjänstemäns och auktoriteters åtgärder…” Gotlands tidning (1858-1888) innehöll ett av de första reportagen i dagspressen, nämligen ett referat från den sista avrättningen på Gotland. Gotlandsposten (1891-1936) verkade för kristendom, politik och nykterhet.

Den äldsta ännu levande tidningen är Gotlands Allehanda (1873-). Gotlänningen (1884-1983) och Gotlands Folkblad (1928-1983) uppgick 1983 i Gotlands tidningar (1984-).

Läs mer om gotländsk tidningshistoria

Funck, LeifKlemming
Så här började tidningsutgivningen på Gotland.
Ur: Gotlands Allehanda jubileumsnummer 1972. (Bt småtryck)

Gotlands Allehanda
Jubileumsbilaga 1873-1997.
(Bt småtryck).
En historik över Gotlands Allehandas historiaTidningshistoria

Klemming, G E
Svensk Boktryckerihistoria 1483-1883.  Visby s.540-546, handlar om boktryckare och om Christiernin med Wisby Argus.

Olsson, Roland
Senaste nytt från 1800-talet på Gotland

Sollerman, Ola
Ur Gotlands folkbildningshistoria.
I artikeln "Gotlandspressen och folkbildningen" berättas om lektorernas folkbildningsinsatser i gotlandspressen, Säve, Bergman, Klingwall med flera.

Sollerman, Pelle
Berättelsen om Gotlands Folkblad.