Gotlandica

rauk22

Gotlandica är bibliotekets lokalsamling. Gotlandicasamlingen innehåller främst tryckt material (böcker, tidningar, tidskrifter och småtryck) om Gotland, men även ett urval filmer, musik och kartor. En stor del står på öppna hyllor och är till hemlån, och material i arkivet tas fram på begäran som läsesalslån.

Kontakt: gotlandica@almedalsbiblioteket.se

Gotlandicabibliotekarie: Maja Markhouss

Här kan du få en träfflista i bibliotekskatalogen på utgivning under 2018 av:

Facklitteratur
Skönlitteratur
Artiklar ur tidskrifter och böcker
Film

Länkar till andra databaser med Gotlandsrelaterat material:

Bibliotekskatalogen
DIVA - studentuppsatser och forskningsartiklar om Gotland
Gotland University Press
Visby läroverkssamling

Militärhistorisk samling

kofes