Gotlandica

rauk22

Gotlandica är bibliotekets lokalsamling. Gotlandicasamlingen innehåller främst tryckt material (böcker, tidningar, tidskrifter och småtryck) om Gotland, men även ett urval filmer, musik och kartor. En stor del står på öppna hyllor och är till hemlån, och material i arkivet tas fram på begäran som läsesalslån.

Kontakt: gotlandica@almedalsbiblioteket.se

Gotlandicabibliotekarie: Maja Markhouss

Vinnare (10 bästa resultat) i Gotlandsquiz på årets bokmässa blev: Gerd Silk, Katarina Krusell/Lizzie Pettersson, Gert Jacobson, Mats Bendelin, Agneta Pettersson, Margareta Annas, Agne Pettersson, Kerstin Alvemark, Roland Olsson. Grattis!

För er som missade kan ändå testa era kunskaper, se nedan frågor och facit!

1) Vilken känd organisation firade förra året 100 år på Gotland och gav i samband med det ut en bok med undertiteln Eldsjälarna bok?

    1) DBW x) LRF 2) Röda Korset

2) 2016 kom boken 100 sånger från Gotland. Där återfinns bland annat visan En gammel grastain. Vem/vilka har skrivit den?

     1) Allan Nilsson x) Smaklösa 2) Janne Bertholdsson

3) I en text av Eva Sjöstrand i Från Gutabygd 2016  porträtteras Medeltidsveckans grundare. Vad heter hon?

     1) Kerstin Blomberg x) Wiveka Schwartz 2) Towan Obrador

4) Björn Andersson och Tommy Jeppsson är författarna bakom en bok som handlar om när kriget kommer till Gotland. Vad heter boken?

     1) Att värna det välkända x) Bricka i ett stort spel 2) Almedalen har fallit

5) Praktverket Gotlands flora, i två band, gavs ut 2016. När bildades Gotlands Botaniska Förening, som står bakom utgivningen?

     1) 1991 x) 1964 2) 1980

6) En av förra årets sockenböcker har undertiteln en strandsocken på Gotlands sydostkust. Vilken socken handlar boken om?

     1) Ronehamn x) Hamra 2) Grötlingbo

7) Vilken munkorden grundade Roma kloster? Man kan läsa om dem i en ny bok från 2016.

     1) Cistercienserna x) Benediktinerna 2) Kartusianerna

8) En ny bok, utgiven 2016 av Fårö Hembygdsförenings Förlag, handlar om en speciell företeelse där människor går samman för att skydda ett hus. Vad kallas företeelsen?

    1) Täckating x) Steinsmeiking 2) Såjdebränningg

9) Poeten Christer Bobergs tredje diktsamling kom förra året. Vad heter den?

    1) Terpsitone x) Sifon 2) Minaret

10) En annan av förra årets sockenböcker handlar om en socken på mellersta Gotland. Vilken?

     1) Halla x) Viklau 2) Guldrupe

11) En populär författare med stark gotlandsanknytning är Marianne Cedervall. Vad heter hennes senaste bok, som kom ut 2016?

     1) Av skuggor märkt x) Ur tidens djup 2) Låt det som varit vila

12) År 2015 kom en bok om ett kvarter i Visby innerstad, skriven av Ingrid A. Ringborg. Vad heter boken och kvarteret?

     1) Kruttornet x) Gajlroten 2) Gråbrodern

13) När äppelträden blommar är titeln på Jakob Ringboms roman från 2014. Vilken händelse till sjöss handlar boken om?

     1) Estonias förlisning x) Hansas förlisning 2) Andrea Dorias förlisning

Rätta svar:2) Röda Korset,1) Allan Nilsson, x) Wiveka Schwartz, x) Bricka i ett stort spel,  2) 1980, x) Hamra, 1) Cistercienserna 1) Täckating, 1) Terpsitone, 2) Guldrupe,  2) Låt det som varit vila,  x) Gajlroten, x) Hansakatastrofen

2016

Här kan du få en träfflista i bibliotekskatalogen på utgivning under året av:

Facklitteratur
Skönlitteratur
Artiklar ur tidskrifter och böcker
Film

Länkar till andra databaser med Gotlandsrelaterat material:

Bibliotekskatalogen
DIVA - studentuppsatser och forskningsartiklar om Gotland
Gotland University Press
Visby läroverkssamling
(För närvarande är det ett förenklat sökformulär. Skriv in sökordet i fältet överst i respektive kolumn för författare, titel osv. och ENTER.) 
Militärhistorisk samling (Förenklat sökformulär f.n., se ovan)

kofes