Facklitteratur

Vi erbjuder en stor bredd på vår facklitteratur i kraft av att vi är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. Uppsala universitet – Campus Gotlands kursutbud och kommuninvånarnas behov formar vårt bestånd. Obligatorisk kurslitteratur köps in i två exemplar.
För mer avancerad forskningslitteratur gäller i första hand efterfrågan. Vi kompletterar med fjärrlån från andra bibliotek. Läs mer om fjärrlån.

E-böcker av mer allmänt intresse erbjuds via vår lokala bibliotekskatalog. Lånekort krävs för nedladdning. För studenter och anställda vid Uppsala universitet – Campus Gotland finns studielitteratur i e-format tillgänglig via E-böcker samt via Libris.

Biblioteket tar gärna emot inköpsförlag på epostadress inkopsforslag@almedalsbiblioteket.se eller via ett formulär i den lokala bibliotekskatalogen.