Fulltext att läsa direkt på datorn

Digitaliserad litteratur, kartor mm

Klingwall, Jacob Gustaf.
Kort sammandrag af Gotlands och Wisby stads historia . 1834

Gotländskt arkiv
Gotländskt arkiv i fulltext 1929-1991(ej bilder)

visby_gotlands_historia100

Bläddra och läs

Länsstyrelsens publikationer
Här hittar Du Länsstyrelsens rapportserie: Natur och miljö, samt publikationer inom olika sakområden. De flesta kan laddas ner som PDF-filer

Historiska kartor
Se och läs om kartor över Gotland och Visby

Projekt Runeberg och Kungliga biblioteket - digitala samlingar

Linné, Carl von
Carl von Linnaei öländska och gothländska resa…åhr 1741linneresa_l00

Linnerhielm, Jonas Carl.
Bref under nya resor i Sverige. 1806

Hofberg, Herman
Genom Sveriges bygder. 1896
Gotland

Snöbohm, Alfred Theodor
Gotlands land och folk. 1871

Gutasagan
(på originalspråket gutniska)

Janson, Kristofer
Medeltidsbilder (noveller). 1901

Sandström, Anna
Natur och arbetsliv i svenska bygder. 1908-1910

Gotland

Tidskrifter med artiklar om Gotland

Antiqvarisk tidskrift (1907-1924)
(Sök vidare: skriv Gotland Antiqvarisk i sökrutan)

Fataburen
Sök vidare: skriv Gotland Fataburen i sökrutan)

Svenska Familj-journalen (1864-1886)
Här finns många artiklar från Gotland och Visby,
(Sök vidare: skriv Gotland Familj-journalen i sökrutan)

Röster i Radio 1933
Rodhe, A.E. Med mikrofonen till Gotland

Svenska turistföreningens årsskrift 1887
Fegraeus, T. Gotland och Visby

Svenska turistföreningens årsskrift 1905
Åkerhielm, Erik. Vår sommarsaga från Gotlands kuster

Svenska turistföreningens årsskrift 1909
Ljunqvist, J.E. Från en resa på Gotland 1907

Svenska turistföreningens årsskrift 1912
Wöhler, K.H. Karlsöarna

Ruhe, Algot. Lifvet på Gotska Sandön
Vår nya nationalpark.

Här har vi presenterat ett urval.
Sök gärna vidare:

Projekt Runeberg runeberg

Kungliga biblioteket
Digitala samlingar