Två bibliotek blir ett

Visby Stadsbibliotek

Bibliotekets tillkomst vid mitten av 1800-talet byggde på allmänhetens ökande läskunnighet och borgerskapets förhoppningar att folket genom läsning av goda och kontrollerade böcker skulle avhållas från lättja, osedlighet och den radikala pressens irrläror. 1866 startade societetens damer ett litet bibliotek i snickare J.N. Wies' hus. Bokbeståndet omfattade 230 volymer. Genom åren har biblioteket funnits i Tekniska skolan, vid Stora torget och slutligen i Borgen-huset, då omfattade bokbeståndet c:a 200 000 volymer.

Genom att söka på "Almedalsbiblioteket" i bibliotekskatalogen får man fram en lista på material om Almedalsbiblioteket. Det finns bland annat en klippsamling och ett par uppsatser om sambiblioteket.

Dåvarande högskolebiblioteket

1986 började högskoleutbildning bedrivas på Gotland. Detta skedde i Utvecklingscentrum Gotland, UCG:s lokaler på Norra Hansegatan. Där fanns ett bibliotek i ganska blygsam omfattning. 1994 flyttade högskolan in i f.d. Maltfabrikens lokaler vid hamnen. 1998 fick Gotland en självständig högskola. Biblioteket utvecklades hela tiden i takt med skolans utveckling.

Sammanslagningen – två bibliotek blir Almedalsbiblioteket

Pådrivande faktorer för beslutet att integrera de bägge biblioteken var förändringen av utbildningen till ett livslångt lärande, den tekniska utvecklingen inom informationsteknologin samt den ekonomiska resursbristen inom såväl högskola som kommun. Beslutet föregicks av en våldsam debatt, protestaktion och namninsamling.

Biblioteksdebatten är ett positivt svar på bibliotekens betydelse och människors engagemang i demokratifrågorna.

Almedalsbiblioteket invigdes den 22 september 2001.

Uppsala universitet

Den första juli 2013 sker samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet, vilket får till följd att Uppsala universitet Campus Gotland skapas. Almedalsbiblioteket blir nu ett folk- och universitetsbibliotek.