Boka lokaler

Grupprum

Almedalsbiblioteket har sju bokningsbara grupprum.
För att kunna boka grupprum måste man minst vara två användare, i övriga fall hänvisar vi till Tysta läsesalen.

Biblioteket erbjuder grupprum i första hand för studier/arbetsgruppsmöten.

Ni bokar grupprummen via hemsidan eller använd länken under relaterade länkar, till höger. Observera: för bokning under Almedalsveckan ( v 27) kontakta Eva Hammarström. Grupprummen skall tas i anspråk senast tjugo minuter efter bokningstidens början, annars försvinner bokningen. Varje grupprum är utrustat med en whiteboard samt en dator med internetuppkoppling samt office-program. Utskriftsmöjligheter finns från bibliotekets datorer. Boka grupprum via länk till höger på denna sida.

Det går bra att ta med fika in i grupprummen, men inte hela måltider. För allas trevnad: ta hand om ert skräp.

Vänligen respektera de regler vi har för användande av datorer och grupprum.

Plan 2
E20, 8 platser
E21, 8 platser

Plan 3
E32, 6 platser (Språkverkstaden har verksamhet i rummet tisdag och torsdag 13-15 samt fredag 10-12 under terminerna, vilket gör att rummet inte går att nyttja som grupprum dessa tider)
E34, 6 platser
E36, 6 platser
E37, 10 platser
E38, 10 platser

Övriga studieplatser

Tyst läsesal, E39, belägen på plan 3
Rum med studieplatser – inte helt tyst – beläget på plan 3 i gamla forskarrummet.
Datasal med cirka 10 datorer, E46, belägen på plan 4
Det finns även ett antal läseplatser i biblioteket.

Forskarrum för släktforskning/mikrofilmsläsare

I Almedalsbibliotekets forskarrum finns möjlighet att  läsa de gotlandstidningar som finns mikrofilmade i läsapparaten. För bokning – kontakta personalen.

Det finns även datorer med olika släktforskningsprogram installerade. Forskarrummet ligger på Plan 1.

Språkverkstaden

I rum E32 på plan 3 finns Språkverkstaden. Här erbjuds studenter hjälp med sitt skrivande.

Mötesplats

Foajén

Bibliotekets foajé går att boka för utställningar, föreläsningar, musikarrangemang etc.

Vid förfrågningar gällande program/utställningar kontakta:

Rose-Marie Törnqvist

Vid förfrågningar gällande skönlitterära program och visningar – kontakta:

Christer Boberg

Katarina Petersson

Vid förfrågningar gällande musikprogram och visningar av biblioteket – kontakta:

Björn Hammarström


Hörsalen/E22

För program vardagar dagtid (innan klockan 17:30) bokas hörsalen E22 via Campus Gotlands reception, telefon 0498 10 82 00

För bokning av program efter klockan 18.00 vardagar och under helger bokas E22 via evenemang@almedalsbiblioteket.se

Hörsalen/E22 ligger i anslutning till foajen och har plats för
120 personer.