Om Almedalsbiblioteket

almedalsbiblioteket

Almedalsbiblioteket är Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, beläget i direkt anslutning till Campus Gotland mellan hamnen och parkområdet Almedalen i Visby.

Med sitt unika läge i Almedalen är biblioteket en naturlig och inbjudande samlingsplats för såväl boende som besökande i världsarvsstaden Visby och omgivande Gotland.

I Almedalsbiblioteket kan du ta del av vårt utbud och samtidigt njuta av en utsikt över Visbys medeltida husgavlar med havet som närmaste granne.

Verksamhetsidé

Biblioteket ska vara ett bibliotek för alla, fungera som en mötesplats för människor med olika informationsbehov och bli en länk mellan universitetet och det gotländska samhället. Biblioteket ska erbjuda alla grupper i samhället en fullständig biblioteksservice och fungera såväl som ett kunskaps- och utbildningscentrum som ett kulturellt centrum.

Verksamheten ska utformas så att den på bästa möjliga sätt förmedlar olika typer av bibliotekstjänster och tillgodoser olika användargruppers behov. I biblioteket ska olika kompetenser inom biblioteket och universitetsområdet samverka. Utvecklingsfrågor ska ges en hög prioritet.

 Almedalsbiblioteket ska vara en samlande och utvecklande resurs för regionens alla bibliotek. Biblioteket ska utformas så att det är öppet och välkomnande. I lokalerna ska olika miljöer finnas som stimulerar till möten och aktiviteter och som innehåller rikligt med läs- och studieplatser.

Almedalsbiblioteket_logotyp