Trivselregler på Almedalsbiblioteket


Biblioteket ska vara en lugn plats för alla
Anpassa ljudnivån – prata i normal samtalston.
Ingen lek och spring i biblioteket.
Lämna inte barn utan tillsyn.
Ha mobilen på ljudlös.
Lämna lokalerna som du vill finna dem – ta med ditt skräp