Trivselregler på Almedalsbiblioteket


Välkommen! 
Almedalsbiblioteket är en plats för alla. Visa 
hänsyn till andra besökare. Tack för att du:
pratar i låg samtalston, 
har mobilen på låg volym,
äter mat någon annanstans (fika går bra),
ställer tillbaka möbler,
kastar ditt skräp och tar med dig din disk.