Månadens unga konstnär

Varje månad ställer en ung konstnär ut på bibliotekets ungdomsavdelning. Tekniker som visas kan vara fotografi, broderi, teckning, sömnad, måleri, graffiti, skulptur, mm. Ofta är det vernissage i anslutning till utställningen och affischen är skapad av konstnären.

Syftet med Månadens unga konstnär är att ge unga en plats i det offentliga rummet och en plats där de får visa upp sin konst. Månadens unga konstnär startade i oktober 2008.

Är du mellan 16-20 år och vill ställa ut din konst på Almedalsbiblioteket?

Här kommer information till dig som är intresserad av att ställa ut som Månadens unga konstnär:

Utställningsytan är en låsbar väggmonter som mäter 244 x 150 cm. En fristående monter kan ordnas vid behov. Månadens unga konstnär ansvarar själv för hängning och nedplockning av utställningen utifrån planering med bibliotekets personal.

Utställningen får inte strida mot bibliotekets värdegrund och programpolicy. Utställningen får inte ha rasistiskt innehåll, vara kränkande eller strida mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Biblioteket kan stoppa utställningar som bryter mot detta.

Konstnären gör själv affischen till utställningen och får gärna ha information om sig själv och sin konst i anslutning till utställningen. Det går även bra att ha en gästbok och kontaktuppgifter. Det är inte tillåtet att ha prisuppgifter på konstverken.

Information om aktuell utställning hittar du i bibliotekets evenemangskalender.

Kontakt och mer information

Rose-Marie Larsson-Cedendahl

Sara Edlund