Några litterära gotlandsresenärer

Carl von Linné (1707-1778)

Carl von Linné anlände till Visby en vacker sommardag 1741.linne120

” Havet vart slätt som en spegel, på vilken här och var svarterna summo…
Solen sken varmt och tiden skred fram till kl.2 på eftermiddagen, då vi hamnade vid Visby stad.”

Linné företog sin Öländska och Gotländska resa efter beslut av riksdagen.
Syftet var bland annat att undersöka tillgången på användbara naturtillgångar.
Linné har i reseberättelsen gett en mångfacetterad och fängslande bild av 1700-talets Gotland.

Linné på Gotland
En resa i Linnés fotspår, reportage i 5 avsnitt av journalisten Bernt Nilsson och fotografen Arne Carlsson,
inspelat 1993-1994. Finns tillgängligt via SVT Öppet arkiv.

Jonas Carl Linnerhielm

(1758-1829)linner

Jonas Carl Linnerhielm, reseskildrare och tecknare i Linnés efterföljd publicerade resebrev

från hela Sverige., . I Nya brev från Sverige ingår resan till Gotland och Öland 1804.
Linnerhielm imponeras av Visby med dess ruiner, men upprörs också.

”Vid deras åsyn uppstiger en vördnad för den fornålder, som uppreste dem,
och en orolig och harmsen känsla för dem av våra samtid, som föraktligt anse
dem och mer än seklerna verkat till dess förstöring.”Elias Sehlstedt

(1808-1874)elias2

En särdeles drastisk beskrivning av en båtresa från Gotland till Stockholm
ger den annars så idylliske skalden Elias Sehlstedt i en dikt ”Sång på en Gotlandsjakt”.
Elias Sehlstedt var tullinspektör i Sandhamn, men skrev även idyllisk och humoristisk lyrik.

Läs dikten på Projekt Runeberg


Hjalmar Söderberg (1869-1941)

Hjalmar Söderberg besökte Visby sommaren 1891. I skissen ”Från havet.hjalmar120
Några Visbystämningar” fascineras han av staden, men framför allt av havet.
På hemresan rullar ångaren i vågorna, men det är ändå lugnt.

”Och havet sover. Men det suckar i sömnen, suckar och stönar som en jätte under
onda drömmar, häves och sänkes med tunga andetag…Långa timmar igenom kan
man stå vid relingen och stirra ned i det svarta vattnet.”

Hjalmar Söderberg sällskapet


Selma Lagerlöf

(1858-1940)selma120

Selma Lagerlöf tillbringade somrarna 1894 och 1897 i Visby tillsammans med sin väninna
Sophie Elkan. Sommaren 1894 inspirerade Selma till de romantiska novellerna I Vineta
och Ett äventyr i Vineta och sommaren 1897 fick hon genom en artikel i lokaltidningen
inspiration till det stora romanverket Jerusalem.

Läs mer om Selma Lagerlöf i Visby


Verner von Heidenstam

(1859-1940)heidenstam120

Heidenstam besökte Visby sommaren 1902. I diktsamlingen ”Nya dikter”,
finns den högstämda dikten Visby. Dikten börjar:

”Jerusalem, Jerusalem / du stad med torn och tinnar där templen blevo ugglars hem,
/vem, lyfte dig till klippan, vem.”

I ”Svenskarna och deras hövdingar” finns novellen ”Visby”, en spännande historia från
Valdemar Atterdags brandskattning.

Läs novellen på Projekt Runeberg
Heidenstamsällskapet