Selma Lagerlöf

selma_3

Redan 1892 skrev Selma Lagerlöf novellen ”
Valdemar Atterdag brandskattar Visby”.
Hellqvists tavla (1882) skänktes 1891 till Nationalmuseum, men finns nu på Fornsalen i Visby Novellen publicerades ursprungligen i kalendern Nornan 1892, under titeln ”En halftimme i Konstföreningen” och 1894 i ”Osynliga länkar”.

Ur: ”Valdemar Atterdag brandskattar Visby”:
” DEN VÅR, då Hellqvists stora tavla Valdemar Atterdag brandskattar Visby var ut ställd i konstföreningen, kom jag dit upp en stilla förmiddag, alldeles okunnig om att detta konstverk då fanns där ”
Läs hela berättelsen på Projekt Runeberg

Sommaren 1894

Selma Lagerlöf besökte Visby tillsammans med författaren Sophie Elkan sommaren 1894.
Från den tiden är novellerna I Vineta och Ett äfventyr i Vineta. Båda novellerna handlar om den romantiska staden Visby och om tragisk kärlek och död. Novellen ”I Vineta” publicerades i Osynliga länkar (1894)

Ur: I ”Vineta” :
”UNGE KAPTEN RICKARD skrev brev till sin hustru varje dag under resan från New-York till Visby. Inte så, att han ämnade sända dem till henne med posten, därtill trodde han knappt att han skulle få någon lägenhet, utan han skrev för att få vara i ständigt umgänge och sällskap med den han älskade högst”.
Läs fortsättningen på Projekt Runeberg

Ett äfventyr i Vineta (1895)
Novellen publicerades som bilaga till Jul-album 1895 och finns även omtryckt i den postuma samlingen "Från skilda tider".

Sommaren 1897

Sommaren 1897 återvände Selma Lagerlöf och Sophie Elkan till Visby. Hon berättar i ”Tavaststjernas sista sommar ” om vistelsen i Visby och samvaron med den åldrige Tavaststjerna och hans hustru.
Ett tidningsklipp ur Gotlands Allehanda inspirerade Selma Lagerlöf till romanen Jerusalem. Om det berättade hon i en artikel 1936 i Jerusalemsföreningen tidskrift: ”Hur jag fann ett romanämne”

Nils Holgersson

Efter den stora romanen ”Jerusalem” fick Selma Lagerlöf beställning på en geografibok om Sverige av Sveriges allmänna folkskollärareförening.

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige D.1 (1906
Nils Holgersson kommer först till Lilla Karlsö under en ohygglig storm.
Läs berättelsen på Projekt Runeberg

Från Lilla Karlsö kommer han till staden på havsbottnen: Visby som den underbara sjunkna staden Vineta:

Ur: Staden på Havsbotten.
Till straff för detta, säger Bataki, blev staden Vineta översvämmad av en stormflod och nersänkt i havet. Men dess invånare kan inte dö, och inte heller förstöres deras stad. Och en natt vart hundrade år stiger den i all sin prakt upp ur havet och ligger på jordytan jämnt en timme."
Läs hela berättelsen på Projekt Runeberg

När Nils Holgersson åter besöker Visby är staden förändrad.

Ur: Den levande staden
”När han kom riktigt fram till den, såg han, att den var både lik och olik den där staden från havsbotten. Det var samma skillnad, som om man ena dagen finge se en man klädd i purpur och smycken och en annan dag såge honom utblottad och i trasor. Läs hela berättelsen på Projekt Runeberg

 Länkar

Selma Lagerlöf sällskapet

Projekt Runeberg Nordic Authors


Läs om Selma Lagerlöf och Visby:

Edström, Vivi . Livets vågspel. 2002
Kapitlet Sommar och Visby, s. 188-191

Wägner, Ria . Selma Lagerlöf. Del 1. Ny ugåva 1954
Kapitlet Reskamraten, s. 186.

Lagerlöf, Selma . Mammas Selma : Selma Lagerlöfs brev till modern,
Brev från Visbysomrarna 1894 och 1897, s. 103-105, 131-133.

Gullberg, Hjalmar . Selma Lagerlöf. Inträdestal i Svenska akademien den 20 december 1940. Om bakgrunden till romanen Jerusalem, s. 24-26.

Lagerlöf, Selma . Hur jag fann ett romanämne. I: Haglund, Birger. Såsom ett barn: om Selma Lagerlöf. 2005, s. 64-67
Selma Lagerlöf berättar om hur hon fick inspiration till romanen Jerusalem genom en notis i en Gotlandstidning. Uppsatsen publicerades ursprungligen i Svensk Jerusalemstidning 1936.

Tavaststjerna, Karl.A . Brev till Diana. 1966.
Brev från Visby sommaren 1897 och lite om samvaron med Selma Lagerlöf och Sophie Elkan, s. 121-137.

Böcker om Selma Lagerlöf i Bibliotekskatalogen