Slutrapport för "Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld" 2012

Läs hela härligheten direkt på internetfondens hemsida eller ta del av en sammanfattning på digidel.se.