Fjärrlån

Almedalsbiblioteket har möjlighet att förmedla lån från andra bibliotek utanför Gotland, det kallas fjärrlån. Utlånande bibliotek avgör om de lånar ut materialet och hur lång lånetiden blir. Vi följer Kungliga bibliotekets rekommendationer för fjärrlån
Medier som finns vid något av våra bibliotek på Gotland kan inte beställas som fjärrlån. Läsesalslån eller andra typer av referensmaterial kan inte beställas som fjärrlån.  
Almedalsbiblioteket är också ett av de bibliotek som KB skickar fjärrlån av audiovisuellt material till. Då det är upphovsrättsskyddat material gäller andra regler, se Svensk Mediedatabas 

Begränsad fjärrlåneservice under sommaren

Bibliotekens fjärrlåneservice är stängd från 2022-06-24 till 2022-08-21. Under denna period har vi inte möjlighet att låna in fjärrlån från andra bibliotek men du kan självklart återlämna dina fjärrlånade böcker till oss. Behöver du låna om fjärrlån under denna period går det bra att kontakta oss som vanligt via fjarrlan.almedalsbiblioteket@gotland.se men observera att handläggningstiden kan vara längre under sommaren. 

Avgifter för fjärrlån

Böcker:
20 kr/fjärrlån för lån från bibliotek inom Norden.  
150 kr/fjärrlån för lån från utomnordiska bibliotek.  
Fjärrlån för medier på andra modersmål än svenska är avgiftsfria. 

Kopior:
Från bibliotek inom Norden 20 kr/artikel upp till 20 sidor, därefter tillkommer 1 kr/sida
100 kr/artikel från utomnordiska bibliotek 

Studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland beställer fjärrlån (böcker) kostnadsfritt men betalar enligt prislista för kopior. Anställda vid Uppsala universitet Campus Gotland beställer fjärrlån (böcker och kopior) kostnadsfritt.

Hur beställs fjärrlån?

Du behöver ha ett lånekort vid biblioteken på Gotland samt registrera ett låntagarkonto i Libris för att kunna beställa fjärrlån. Sedan letar du upp det du önskar fjärrlåna i Libris, loggar in på ditt Libris-konto och klickar på "Beställ". Fråga bibliotekspersonalen om du behöver hjälp! 

Hämta ut fjärrlån?

Kopior till anställda vid Uppsala universitet Campus Gotland skickas med internpost, alla övriga fjärrlån hämtas ut och lånas i informationsdisken på det bibliotek du valt som hämtställe. Du får ett meddelande när ditt fjärrlån har anlänt. Det fjärrlånade materialet står kvar på reservationshyllan i 2 veckor. Önskar du hämta ditt fjärrlån på annat bibliotek än Almedalsbiblioteket meddela oss redan när du beställer fjärrlånet i Libris under rubriken ”Meddelande till biblioteket”.  

Distansstudent vid campus Gotland

Vänd dig till ditt lokala bibliotek så kan de hjälpa dig att beställa fjärrlån.

Omlån av fjärrlån

Kontakta oss via fjarrlan.almedalsbiblioteket@gotland.se så undersöker vi om det är möjligt att förlänga lånetiden för ditt fjärrlån.