Fjärrlån

Almedalsbiblioteket har möjlighet att förmedla lån från andra bibliotek utanför Gotland, det kallas fjärrlån. Utlånande bibliotek avgör om de lånar ut materialet och hur lång lånetiden blir. Vi följer Kungliga bibliotekets rekommendationer för fjärrlån
Medier som finns vid något av våra bibliotek på Gotland kan inte beställas som fjärrlån. Läsesalslån eller andra typer av referensmaterial kan inte beställas som fjärrlån.  
Almedalsbiblioteket är också ett av de bibliotek som KB skickar fjärrlån av audiovisuellt material till. Då det är upphovsrättsskyddat material gäller andra regler, se Svensk Mediedatabas

Avgifter för fjärrlån

Böcker:
20 kr/fjärrlån för lån från bibliotek inom Norden.  
150 kr/fjärrlån för lån från utomnordiska bibliotek.  


Kopior:
Från bibliotek inom Norden 20 kr/artikel + 1 kr/sida. 
100 kr/artikel från utomnordiska bibliotek 

Studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland beställer fjärrlån (böcker) kostnadsfritt men betalar enligt prislista för kopior. Anställda vid Uppsala universitet Campus Gotland beställer fjärrlån (böcker och kopior) kostnadsfritt.

Hur beställs fjärrlån?

Du behöver vara 18 år och ha ett lånekort vid biblioteken på Gotland för att kunna beställa fjärrlån. Sedan kan du registrera ett låntagarkonto i Libris När du är inloggad på ditt Libris-konto och söker fram det du önskar fjärrlåna klickar du på knappen "Beställ". Du kommer sedan att få svar via Libris om hur din beställning hanteras. Fråga bibliotekspersonalen om du behöver hjälp med din beställning! 

Hämta ut fjärrlån?

Kopior till anställda vid Uppsala universitet Campus Gotland skickas med internpost, alla övriga fjärrlån hämtas ut och lånas i informationsdisken på det bibliotek du valt som hämtställe. Du får ett meddelande när ditt fjärrlån har anlänt. Det fjärrlånade materialet står kvar på reservationshyllan i 2 veckor.   

Distansstudent vid Campus Gotland

Vänd dig till ditt lokala bibliotek så kan de hjälpa dig att beställa fjärrlån.

Omlån av fjärrlån

Kontakta oss via fjarrlan.almedalsbiblioteket@gotland.se så undersöker vi om det är möjligt att förlänga lånetiden för ditt fjärrlån.