Inköpsförslag till folkbiblioteken på Gotland

Information och regler

Sök efter det du vill låna i bibliotekets katalog innan du skickar ditt inköpsförslag. Det du önskar kanske redan finns. För att lämna inköpsförslag behöver du ett lånekonto hos Biblioteken på Gotland. Logga in på ditt lånekonto och lämna inköpsförslag. Kontakta biblioteket om du behöver hjälp. Om inköpsförslaget köps in läggs en reservation på ditt lånekonto.

Om ditt inköpsförslag inte köps in kan det bero på följande:

  • Materialet är ännu inte utgivet.
  • Materialet finns inte längre att köpa.
  • Som regel köps det inte in titlar som är äldre än fem år.
  • Det finns redan liknande titlar i ämnet.
  • Läromedel för grund- och gymnasieskolan köps inte in, ej heller kurslitteratur för högre studier.
  • Material köps endast in via upphandlade och avtalsbundna leverantörer.
  • Lämnar du många inköpsförslag gör biblioteket ett urval.

Har du frågor om inköp av medier kontakta bibliotekets inköpsgrupp via e-post: bokinkop.almedalsbiblioteket@gotland.se

Länk till inköpspolicyn.