Gotländsk poesi från det romantiska 1800-talet

Bohman, Lennart: save_visby_1860
Lyriska antikviteter: En kulturminnesinventering i gotländsk dikt, 1974.
Författaren berättar om den lyriska traditionen från 1800-talet med både erkända författare
och tillfällighetsdiktare med citat ur många dikter som annars är svåråtkomliga,
bland andra P A Säves dikter och kantater. Många dikter trycktes bara i tidningarna.

Gotländska poeter

Bergman, Carl Johan:
Skaldeförsök, 1888
Högtidsdikter, minnesdikter m m.

Cramér, Catharina Christina: Tillfällighetsdikter, 1832.

Cramér, Johan Niclas: Försök i bunden och obunden stil, 1838.wallin_liten

Ehrenström, Anna: Skaldeförsök, 183

Pettersson, Dorothea: Ett gotlandsminne, 1854.
Tryckt 1911. Hyllningsdikt till Oscar l vid hans besök på Gotland.

Sandberg, Algot: Herr Kristens ottefärd. (Gotländska sägner 1) Juldikt, 1889.
 I dikten berättas historien om hur Herr Kristen ger sig av till Hamra kyrka i rykande snöstorm
för att hålla ottesång och tar så fel i snöyran att han efter 7 timmars vådlig färd stiger in i
Böda kyrka på Öland.

Sandberg, Algot: Kung Valdemars skatt, (Gotländska sägner. 2) Visby 1891.

Wallin, J.P: Wisby fall: Episk-romantisk dikt i tio sånger jemte en samling mindre dikter, 1872.
Nils Guldsmed övertalar Valdemar att anfalla Visby:

Enstaka dikter av övriga författare

Malmström, Elias: Dikter, 1897. malmstrom_liten
223–230 dikten ”Gotland”, 18 juni 1845.
Läs ett utdrag ur dikten på Projekt Runeberg

Sehlstedt, Elias: Sång från en Gottlands-jakt,
Urklipp ur tidning – troligen 1864.
Läs dikten på Projekt Runeberg

Strindberg, August: Det finns 5 kända versioner av dikten.
Strindberg publicerade den först i tidskriften Najaden under pseudonymen Hörne.

Den slutliga versionen av dikten ingår i volymen ” Dikter på vers och prosa” 1883.
Dikten finns även med i ”Röster från Gotland, (s. 137). 2001
Läs dikten ” På Nikolai ruin. Visby 1870” på Projekt Runeberg

Till Biskopen öfver Gothlands stift..högvördigste herr Doctor Christ.
saac Heurlin af Gothlands nation den 28 febr. 1839.
(En gotlandsdikt)