Invasiva Arter, ett problem?

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Almedalsbiblioteket, Foajén
När: måndag 22 augusti kl (Hela dagen) - fredag 30 september kl (Hela dagen)
Arrangör: Länstyrelsen Gotland, Biblioteken på Gotland

Länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka om eventuella främmande arter är på väg att etablera sig i den svenska naturen. I uppdraget ingår även att informera allmänheten om problemen med invasiva arter.