Humanisternas Föreläsningsserie ”Bör döden vara förhandlingsbar i livets absoluta slutskede?”

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, Almedalsbiblioteket E22
När: onsdag 28 september kl. 18:30 - kl. 20:00
Arrangör: Föreningen Humanisterna

Lektor Åke G Sjöberg, teol dr Astrid Wretmark, dr Sven Montelius och professor Staffan Bergström: ”Bör döden vara förhandlingsbar i livets absoluta slutskede?”

Fri entré