Litteraturen på Gotland - digitala möten

Kategori: Författare
Plats: Almedalsbiblioteket, https://www.youtube.com/c/regiongotland_rg/search?query=f%C3%B6rfattarsamtal
När: måndag 21 december kl (Hela dagen) - fredag 31 december kl (Hela dagen)
Arrangör: Region Gotland, Länsbiblioteket på Gotland, ABF på Gotland
Hemsida: https://www.youtube.com/c/regiongotland_rg/search?query=f%C3%B6rfattarsamtal

Filmade samtal med aktuella gotländska författare och högläsning av gotländsk litteratur.


Satsningen görs med extra regionala medel för att främja folkhälsa och motverka isolering i pandemitider.


Region Gotland https://www.gotland.se/digitallitteraturFörfattarsamtal med:

Lars Gunnar Norén

Ronnie G Lundin

Eva Sjöstrand

Högläsning:

Towan Obrador läser ur sina egna böcker

Roland Olsson läser ur sina egna böcker

Ingrid Wahlberg läser texter av Anna Kajsa Hallgard

0001(10).jpg