Lokaler och utrustning

Läsplatser och grupprum

På Almedalsbiblioteket finns ett antal bokningbara grupprum, en tyst läsesal samt ett antal läseplatser i biblioteket. Mer information om lokaler och hur du kan boka finns under Boka lokaler.

Datorer/trådlöst nätverk i biblioteket

På bibliotekets datorer loggar du in med lånekonto- eller personnummer samt en pinkod. I Campus Gotlands datasalar loggar du in med användar-id och lösenord C. Trådlöst nätverk - Eduroam -  finns för egna datorer.

Kopiering/utskrifter/scanning

Campus Gotland och Almedalsbiblioteket använder ett gemensamt kopierings- och utskriftssystem för att skriva ut, kopiera och scanna. Det går även att skriva ut från bärbar dator. Mer information om utskrifter/kopiering/scanning.