Släktforska på Almedalsbiblioteket

släktforsk

Dator för släktforskning finns nu på plan 3 (E39)

För bokning kontakta personal i informationsdisken.

logo2

SVAR Digitala forskarsalen - en fri resurs och tillgänglig på övriga bokningsbara datorer.

slaktforskning_382x117

Följande databaser och program är installerade på Släktforskardatorn i forskarrummet:

Begravda i Sverige 2
Begr_sverige_2 Begravda i Sverige 2 är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund.

Sveriges släktforskare har i större utsträckning än gemene man intresse av att få veta var släktingarna är begravda. Men att hitta graven är inte alltid det lättaste - många begravs långt ifrån bostadsorten, kanske i födelsesocknen eller i en familjegrav i en helt annan del av landet.

Begravda i Sverige 2, som är den senaste versionen av Begravda i Sverige, är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges släktforskarförbund.

Skivan innehåller sammanlagt 6.4 miljoner begravda från cirka 3000 kyrkogårdar, eller 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.

Lemke Visby stifts herdaminne (Scannad kopia)

Efter mestadels otryckta källor / utarbetadt af O.W. Lemke 1868.

(Detta nya och värdefulla bidrag till Sveriges kulturhistoria
har äfven af utländska sakkännare tillvunnit sig förtjent uppmärksamhet
samt blifvit lofordande anmäldt ej blott i Svenska, utan äfven i Danska
och Tyska tidningar.)

Porträtt från: Gotlands läns Porträttgalleri 1929 och 1933-34, Sveriges Kvarnar Gotland 1940, Sveriges kommunförvaltning Gotland 1940, Namnregister till Gotlands Kvarnar, 2007.

Rosenberg

Rosenberg
Bygger på Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige Här hittar du information om landskap, län, städer, socknar, byar, gårdar med mera. Uppgifterna gäller åren 1878-1880. (Finns fritt på Internet)

Smedskivan 4

Person- och släktuppgifter om brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet, presenterade på html-sidor.
Totalt omnämns nu 125.000 personer.

Smedskivan 9 (Kräver USB - kontakta personal)

Smeddatabasen innehåller över 282 000 personer. Ett nytt format gör det möjligt att göra mer avancerade sökningar än i tidigare versioner.
Smedskivan 9 består av en läsversion av databasen med tillhörande demoversion av släktforskarprogrammet Holger. Det innebär att alla inmatningsfält är sökbara: förnamn, efternamn, födelsedatum, födelseort, dödsdatum, dödsort, dödsorsak och yrke. Det går dessutom att göra avancerade sökningar, exempelvis alla födda på en viss ort under ett visst decennium eller alla med ett visst släktnamn födda i en viss församling. Det finns en tydlig beskrivning hur man öppnar databasen, "Att komma igång".

Smedskivan 10 (Kräver USB - kontakta personal)

Smedskivan 10 innehåller över 300 000 person och släktuppgifter för smeder och deras familjer. Nytt i smedskivan 10 är att ett stort antal by- och gårdssmeder lagts in, framför allt från Östergötland och Skåne.
Smedskivan 10 består av en läsversion av databasen med tillhörande demoversion av släktforskarprogrammet Holger.
Det innebär att alla inmatningsfält är sökbara; förnamn, efternamn, födelsedatum, födelseort, dödsdatum, dödsort, dödsorsak och yrke. Det går dessutom att göra avancerade sökningar, exempelvis alla födda på en viss ort under ett visst decennium eller alla med ett visst släktnamn födda i en viss församling.

Svenska Gods och Gårdar Norra Sverige 2006

Fotograferat och sammanställt av Mats Ekedahl
Innehåll: Värmland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västmanland, Norrbottens län, Gästrikland, Jämtland, Västerbotten, Härjedalen

Svenska Gods och Gårdar Sydvästra Sverige 2006

Fotograferat och sammanställt av Mats Ekedahl
Innehåll: Malmöhus län, Kristianstads län, Halland, Älvsborgs län, Skaraborgs län, Bohus län, Dalsland

Svenska Gods och Gårdar Sydöstra Sverige 2006

Fotograferat och sammanställt av Mats Ekedahl
Innehåll: Blekinge, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Örebro, Östergötland, Småland, Gotland

Sveriges Advokatsamfund 2002

Förteckning över advokater, advokatbyråer m.m. (Elektronisk resurs)

Sveriges befolkning 1880 Se Digitala forskarsalen

sver_befolk_1880 Sveriges befolkning 1880 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige under slutet av 1880, nästan 4,6 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden.
Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Sveriges befolkning/Swedish Census 1890 Se Digitala forskarsalen

Sveriges befolkning/Swedish Census 1890 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i slutet av 1890, nästan 4,8 miljoner människor. Uppgifterna.kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden.

Sveriges befolkning 1910 Se Digitala forskarsalen

bef_1910

Sveriges befolkning 1910 är en databas innehållande basfakta om alla de 5,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1910. Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyråns utdrag från kyrkans församlingsböcker. Dessa är dataregistrerade som olika arbetsmarknadsprojekt under ledning av Riksarkivet SVAR.
Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Sveriges befolkning 1970

"Sveriges befolkning 1970" är en heltäckande databas med persondata om alla som var skrivna i Sverige i november 1970, drygt 8 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning. CD-skivan är ett utmärkt hjälpmedel för forskare, myndigheter och företag.

Sveriges befolkning 1980

"Sveriges befolkning 1980" är en heltäckande databas med persondata om alla som var skrivna i Sverige i november 1980, drygt 8,3 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning. CD-skivan är ett utmärkt hjälpmedel för forskare, myndigheter och företag

Sveriges befolkning 1990

Dvd-skivan Sveriges befolkning 1990 är en databas innehållande basfakta om de närmare 8,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i november 1990.
Uppgifterna kommer från Skatteverkets mantalslängd för 1991. Skivan är ett utmärkt hjälpmedel för forskare, företag och myndigheter.
Följande uppgifter ingår och är sökbara: För- och efternamn, adress, födelsedatum och födelseplats (inom Sverige), civilstånd och senaste civilståndsdatum, boendeförsamling samt fastighetsbeteckning.

Sveriges dödbok 1860 - 2016

Sveriges_Dödbok7

Sveriges dödbok, förbundets kanske mest framgångsrika projekt genom tiderna, har utkommit i hittills sju upplagor. Den senaste är Sveriges dödbok 1860-2017 som släpptes i början av 2019. Dödboken är ett oerhört uppskattat hjälpmedel för släktforskare, både i Sverige och utomlands. Även pastorsexpeditioner, skatteförvaltningar, arkiv, bibliotek och många fler har upptäckt att de har nytta av Sveriges dödbok. Sveriges dödbok 7 innehåller cirka 13 miljoner poster med uppgifter om avlidna i Sverige från 1860-2017 och är till närmare 100% fullständig avseende namn, födelse- och dödsdatum, civilstånd, dödsförsamling och adress.

Sveriges dödbok 7 innehåller information om folkbokförda som avlidit i Sverige under perioden 1860–2017. Databasen är mycket användbar för såväl nybörjare som erfarna släktforskare.

Version 7 innehåller cirka 13 miljoner poster och är nästan 100% fullständig avseende namn, födelse- och dödsdatum, civilstånd, dödsförsamling och adress. Födelseförsamling förekommer för 98,5% av alla döda efter 1900 och till 92% för perioden 1860–1900.

Sedan version 6 har över 3,5 miljoner nya poster tillkommit, varav 3,3 miljoner poster registrerats av frivilliga i projektet ”Namn åt de döda”, huvudsakligen för perioden 1860–1900. 

285 000 poster för åren 2014–2017 har hämtats ur myndighetsregister. Dessutom har databasen kompletterats med cirka 1,5 miljoner poster för åren 1901–1970. Rättelser av nästan 100 000 poster har gåtts igenom och resultatet arbetats in och i stor utsträckning ersatt tidigare uppgifter.

Vallonskivan 4

vallon

Skivan är en kraftig utökning från föregående version och innehåller sammanlagt nästan 120 000 personer. Urvalet baseras på drygt 120 kända vallonnamn och omfattar i huvudsak personer födda på 1600-, 1700- och 1800-talet samt fram till och med 1910.

Innehåller är framtaget av en grupp erfarna släktforskare inom Sällskapet Vallonättlingar.

Tidskrifter om släktforskning

Oe folki
Personhistorisk tidskrift
Släkthistoriskt forum

Personhist Slakt

Gotlandica

Du som forskar om gotländsk släkt kan hitta information om socknar, gårdar och släkter på vår Gotlandicaavdelning.

Släkter och personer

Socknar och gårdar

Länkar om släktforskning

Ancestry - Svensk webbplats för genealogi och släktforskning
ArkivDigitals nybörjarhandbok som hjälper dig komma igång med din släktforskning
Bygg ditt släktträd online gratis - Upptäck. Bevara. Dela DIN SLÄKTHISTORIA
DIS
- Föreningen för datorhjälp i släktforskningen
Nättidningen Rötter - Sveriges släktforskarförbund
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum

Släktdata
- Vars mål är att göra så många datorregistrerade kyrkoböcker som möjligt fritt
Släktforska med DNA - Svenska sällskapet för Genetisk genealogi SSGGlogoSWE
Sveriges församlingar genom tiderna - Skatteverket
Utvandrarnas hus - Emigrantinstitutet, för den som söker utvandrade släktingar


Almedalsbibliotekets lästips om släktforskning

Har du frågor om forskarrummet, dess program eller utrustning.

Kontakta då: Magnus Snygg 

ancestry_1