Sökvägledning

Du behöver:

Sök i:

Böcker, i tryckt form

Bibliotekskatalog, Gotland    
Nationell bibliotekskatalog  – Libris

E-böcker på engelska

Nationell bibliotekskatalog  – Libris
eller direkt via  
E-böcker

E-böcker på svenska

Bibliotekskatalog, Gotland

Artiklar

Gå till Databaser A-Ö
Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst (söker i flera databaser samtidigt)
Google Scholar

En viss tidskrift

Gå till listan över e-tidskrifter A–Ö    
Nationell bibliotekskatalog  – Libris   
Bibliotekskatalog, Gotland (tryckt material)

Slå upp eller översätta ord

Gå till sidan för uppslagsverk och annan fakta

För en snabb översikt av ett ämne

Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst (söker i flera databaser samtidigt)
Google Scholar

För en grundlig sökning på ett ämne 

Sök i respektive ämnesdatabas under Databaser A-Ö    
Bibliotekskatalog, Gotland     
Nationell bibliotekskatalog  – Libris
Andra bibliotekskataloger, se nedan

Andra bibliotekskataloger (ett urval)

Kungliga biblioteket KB    
BIBSYS – Norge 
Bibliotek.dk – Danmark
The British Library – England
Karlsruher Virtueller Katalog   
Library of Congress – USA
Linda – Finland

Uppsatser och forskningspublikationer

Gå till sidan för uppsatser och forskningspublikationer