Sökteknik

Öka antalet träffar med trunkering

För att utöka antalet sökträffar använder man sig av så kallad trunkering. Det innebär att man kortar av söktermen och avslutar med ett trunkeringstecken, exempelvis kvinn*. Denna sökning ger träffar på kvinna, kvinnor, kvinnliga, kvinnors osv. Utöver ovan beskrivna högertrunkering kan man ofta också vänstertrunkera, till exempel *bil ger träffar på ord som slutar på bil. Sättet att trunkera, trunkeringstecken mm framgår av hjälpfunktionen i den databas du vill söka i.

Öka precisionen med hjälp av Booleska sökoperatorer (logisk sökning)

Vill man öka precisionen i sin sökning använder man flera söktermer med ett OCH (AND) emellan. Exempel: adoption OCH sverige ger sökträffar på texter som innehåller båda dessa sökord.

Alternativsökning gör man med ELLER (OR). Alkohol ELLER narkotika ger sökträffar på texter om antingen alkohol eller narkotika eller bådadera.

Vill man utesluta en sökmängd används INTE (NOT). En sökning på europa INTE sverige utesluter träffar där sverige förekommer som ord i ett arbete. Bindeorden OCH, ELLER, INTE (AND, OR, NOT) kallas logiska eller Booleska sökoperatorer. Hur man använder sökoperatorer framgår av hjälpavsnittet i varje databas.

Ibland finns operatorn OCH underförstådd i sökformuläret, dvs OCH läggs automatiskt mellan de sökord du anger. Annars klickar du på lämplig sökoperator när du lägger in dina söktermer.

Använd citattecken vid sökning

Utöver trunkering och logisk sökning finns sökning på bestämd fras med hjälp av citattecken: ”han kom som ett yrväder”. Den sökningen ger bara träffar på dokument där "han kom som ett yrväder" finns med i exakt den ordningen. Utan citattecken hade alla dokument kommit med där varje enskilt ord "han", "kom". "som", "ett", "yrväder" fanns med någonstans, vilket hade genererat en större mängd irrelevanta träffar.

Fältsökning

I en del databaser kan man välja olika fält att söka i vilket kan underlätta om man vet till exempel vem som är författare till en artikel.

Författar-, titel- eller ämnessökning är exempel på så kallad fältsökning.

Maskering

Maskering innebär att man ersätter en bokstav med ett maskeringstecken. Till exempel m?n träffar både man och män, min, men osv.

Närhetsoperatorer

Mer sofistikerat fungerar de s.k. närhetsoperatorerna. De reglerar på vilka sätt söktermerna ska återfinnas i en text. De ska exempelvis vara placerade bredvid varandra eller i samma mening. Närhetsoperatorer är WITH, NEAR, ADJ m.fl. Varje bas kan ha varierande söksätt, använd hjälpfunktionen.