Militärhistorisk samling

- Gotlands Försvarsförenings bibliotek

Militärhistoriska samlingen

Den militärhistoriska samlingen deponerades på Almedalsbiblioteket i samband med nedläggningen av regementet år 2006.

Biblioteket har en lång historia. Grunden lades av översten, friherre Jacob Cederström, år 1820. För en del av sitt militärbefälhavarearvode, köpte han in böcker för att, ”de bland Befälet, Underbefälet och Beväringsmanskapet, hvilka önska en fullständig kunskap i krigskonsten, men hittills i brist på nödig böcker, derifrån varit hindrade, må få denna svårighet afhulpen”. 1835 blev det ett mer formellt bibliotek med ett centralbibliotek och tre bataljonsbibliotek. Där fanns läroböcker inom krigsvetenskap, artilleri, krigshistoriska arbeten, matematik med mera.

Biblioteket växte och bland nyförvärven under åren som följde fanns många gamla och vackra böcker både från 1600-talet och från 1700-talet. 1902 upphörde statsanslagen till biblioteket.
Biblioteket har fått flytta åtskilliga gånger under åren och var redan på 60-talet deponerat på Visby stadsbibliotek. 1974 flyttades det tillbaka till P 18.
Nu finns samlingen placerad på plan 4 på Almedalsbiblioteket.

Biblioteket är ett låst referensbibliotek och används efter överenskommelse med bibliotekspersonalen.

Sök i Militärhistorisk samling.

Kontakta Almedalsbibliotekets Gotlandicaavdelning för att få tillgång till böckerna i samlingen.

Kontakt

Magnus Snygg