Låneregler vid fjärrlån

Observera: Det utgår en avgift om 20 kr per fjärrlånad bok (undantag för studenter/personal vid Uppsala Universitet/Campus Gotland). Avgift utgår även för fjärrlån utanför de nordiska länderna samt för beställningar av artikelkopior. Läs mer under Avgifter för fjärrlån.

Vid behov kan material lånas in från andra bibliotek. Observera att vi främst lånar in böcker för studier. Vi fjärrlånar dock inte material som är kurslitteratur vid Uppsala universitet Campus Gotland. Skönlitteratur, enklare handböcker, film, musik samt språkkurser lånas inte in om inte speciella skäl föreligger. Leveranstiden för fjärrlån kan variera kraftigt. I övrigt gäller att det är det lånegivande biblioteket som avgör vad som kan fjärrlånas och under vilka villkor. Lånetiden varierar från bibliotek till bibliotek.

Du kan själv beställa dina fjärrlån via Libris (dock passerar alla beställningar genom Almedalsbiblioteket). Första gången måste du registrera dig och skapa ett konto i Libris. Det krävs vidare att du har ett lånekonto vid biblioteken på Gotland.

Om du vill hämta din bok på något annat bibliotek än Almedalsbiblioteket skriver du in det i fältet: "Meddelande till biblioteket".

Det är fortfarande möjligt att lämna in sin beställning i någon av informationsdiskarna under öppettid.

Observera: du kan inte hämta ut fjärrlån under de tider biblioteket är öppet med självbetjäning (vardagar 08:30-10:00 samt söndagar 12:00-16:00). Fjärrlånen lånas ut över disk med hjälp av ordinarie personal.

För distansstudenter rekommenderas att ni i första hand vänder er till ert lokala bibliotek för att beställa fjärrlån. Detta för att undvika onödiga transporter och att leveransen försenas. Om problem uppstår kontakta oss på bibliotek@campusgotland.uu.se.

Omlån

Önskar du låna om dina fjärrlån måste du kontakta Almedalsbiblioteket via e-post: fjarrlan@almedalsbiblioteket.se. Vi skickar en förfrågan till det utlånande biblioteket och de meddelar oss om omlån är möjligt. Du kan därför inte få ett besked direkt utan vi meddelar dig så fort vi fått svar i de fall boken inte går att låna om.

Övrig information

Innan du lämnar en fjärrlåneförfrågan, kontrollera i bibliotekskatalogen att materialet inte finns vid Almedalsbiblioteket eller något annat bibliotek på ön.

Hanteringen av fjärrlån är kostsam för biblioteken och det är därför viktigt att du endast beställer material du verkligen behöver.