Databasen Svenska tidningar 

Almedalsbiblioteket erbjuder Kungliga bibliotekets söktjänst - Svenska tidningar.

Från 2014 är alla svenska dagstidningar digitaliserade och tillgängliga med 4 månaders eftersläpning. Ett 10-tal större tidningar finns fullständigt och nytt material tillkommer successivt.

Sökningar kan göras hemifrån, men av upphovsrättsliga skäl får du full tillgång till allt material endast på en dator i sal E39 på Almedalsbiblioteket. Kontakta personal för bokning av datorn.