Utskrifter, scanning och kopiering

Betalning sker via biljetter som finns att köpa i informationsdisken på plan 2. Har du en gammal utskriftsbiljett kan du växla in den mot en ny. Kontakta personalen. Observera: de nya biljetterna kan inte laddas med mer pengar. Är saldot förbrukat måste ny biljett köpas.

Utskrift från egen enhet är möjlig via webbsidan: print.almedalsbiblioteket.se
Du behöver vara uppkopplad på nätet och ha en utskriftsbiljett. Logga in på webbsidan med användarnamn och lösenord från biljetten.

Scanning är i sig avgiftsfritt men du måste ha en biljett för att kunna logga in på maskinen.

Priser:

Utskrifter svart/vitt:

A4 0,60 kr/sida
A3 1,20 kr/sida

Utskrifter färg:

A4 0,65 kr / sida
A3 1,25 kr / sida