Filosoficafé - Löftet

Kategori: Övrigt
Plats: Almedalsbiblioteket, Sagorummet
När: tisdag 20 oktober kl. 17:00 - kl. 18:45
Arrangör: Almedalsbiblioteket i samarbete med ABF Gotland och SSFP

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att i dialog undersöka frågeställningar och begrepp för att vidga sina perspektiv och söka nå djupare kunskap. Vi undviker filosofiskt snåriga begrepp. När vi filosoferar med andra ställer vi de stora frågorna och ger oss tillsammans ut i det okända. Inga förkunskaper krävs. Allt du behöver är nyfikenhet, öppenhet och egen erfarenhet.

20 oktober - Löftet
Vi är ett häftigt djur, vi människor. Vi kan avge löften. Lova att finnas där för varandra, i det stora och också i vardagen. Att skjutsa någon imorgon, att dricka kaffe nästa vecka. Vi kan både hålla och bryta löften. Är löften en viktig del av mänsklig gemenskap? Vad spelar den för roll människor emellan? Skulle vi kunna leva utan löften? Finns det löften som inte kan brytas

Biblioteket bjuder på fika.
Kom i god tid då det är begränsat antal platser.
Varmt välkommen!

Colorful Leaves Sharing Poster (1) (002).jpg