Föreläsning Humanisterna - Jerker Nilsson: Bör religiösa skolor förbjudas?

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, Hörsalen/E22
När: onsdag 26 februari kl. 18:30 - kl. 20:00
Arrangör: Humanisterna Gotland, Folkuniversitetet, Almealsbiblioteket, Rädda Barnen
Hemsida: http://www.humanisternagotland.se/

Alla människor har rätt att själv välja vad de vill tro på – eller välja att inte tro alls.
Den okränkbara valfriheten förutsätter att man faktiskt känner att det finns ett val, att man kan välja fritt. Att du utan påtryckningar kan söka din egen väg och vet att det finns olika alternativ.

I FN:s barnkonvention förbinder sig länderna som skrivit under konventionen att ”respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”.
Hur stor tankefrihet har det barn som sätts i en religiös skola? Ska skattepengar gå till skolor vars syfte är att förmedla en enskild religions överlägsenhet?

Jerker Nilsson resonerar kring barnens rättigheter och statligt svenskt stöd till religiösa skolor.

Fri entré
Välkomna!

HUM-Affscher Jerker A3 våren 2020_p001.jpg