Skolan en marknadsplats?

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
När: onsdag 5 september kl. 18:30 - kl. 19:45

Skolan - en marknadsplats? Friskolereformen 1992 kom med nya bestämmelser om skolpeng, fritt skolval parat med väsentligt utökade möjligheter att driva fristående skolor. Under läsåret 2017 - 2018 fanns i Sverige 820 fristående skolenheter inom grundskolan och 433 fristående skolenheter inom gymnasieskolan. Men vilka uppdrag har egentligen skolan att fullgöra i samhället och låter sig dessa genomföras i marknadsorienterade former? Föreläsningen tar upp denna problematik och lämnar utrymme för publikfrågor och diskussion. Välkommen!

skola pengar.jpg