Exponerad tid - gotländska kvinnor bakom kameran

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, E22
När: torsdag 24 augusti kl. 17:30
Arrangör: Almedalsbiblioteket / Gotlands Fotografiska Forum/Gotlands Museum/Landsarkivet i Visby

Eva Dahlman, fotohistoriker och etnolog, berättar om Mathilda Segerdahl, Betty Smitterberg och Olivia Wittberg och andra kvinnor som var verksamma som fotografer på Gotland på slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.


Eva Dahlman, född i Visby, har arbetat med de fotografiska samlingarna på Nordiska museet och Kungliga biblioteket och har bland annat publicerat en rad fotohistoriska artiklar. Nu arbetar hon, tillsammans med litteraturhistorikern Magnus Bremmer, på en bok om kvinnor bakom kameran i Sverige. Hon är också vice ordförande i Centrum för fotografi.


Bildtext: Fotograf Mathilda Segerdahl, okänd man 1880-tal. I Kungliga bibliotekets fotografisamling (signum: KoB Fotogr. Fa 1)

ynglingweb.jpg