Att leva med smärta

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
När: onsdag 3 maj kl. 18:30
Arrangör: Reumatikerdistriktet Gotland, Neuroförbundet Martallen och Funkibator tillsammans med ABF, Gotlands Läns Strokeförening och Almedalsbiblioteket

Funkibator.
Psykolog Juhani Korvo från smärtrehabiliteringen i Kronoberg talar under rubriken
”Att hantera långvarig smärta/värk med hjälp av metoden KBT/ACT”.
Fritt inträde.