Wifi på Almedalsbiblioteket

För att få tillgång till Almedalsbibliotekets wifi måste du visa giltig legitimation.

Studenter ska använda nätverket Eduroam. Har du problem med åtkomst till Eduroam kontakta receptionen på Campus Gotland/IT-helpdesk.