Babystund

Kategori: Barn
Plats: Almedalsbiblioteket, Sagorummet
När: torsdag 9 december kl. 10:15 - kl. 10:45
Arrangör: Biblioteken på Gotland

Saga- och dramastund för barn mellan 3-12 månader
Almedalsbiblioteket
Torsdag 28/10, 11/11, 25/11, 9/12
Kl. 10.15 och 11.00

Hemse bibliotek
Måndag 1/11, 15/11, 29/11, 13/12
Kl. 10.15

Klintehamns bibliotek
Måndag 25/10, 8/11, 22/11, 6/12
Kl. 10.15