Språkcafé på lätt svenska

språkcafe4c

För dig som vill träna svenska. 

Vi fikar och pratar med varandra. Almedalsbiblioteket bjuder på fikat.

Alla är mycket välkomna, även du som har svenska som modersmål !

Det är gratis att vara med.

Om du har några frågor, ring eller skriv till:

Christer Boberg 0498-299039

christer.boberg@almedalsbiblioteket.se

Katarina Petersson 0498-299065

katarina.petersson@almedalsbiblioteket.se

Språkcaféerna arrangeras i samarbete med ABF Gotland