Utställare på Gotlands Bokmässa 2020

Förlag, antikvariat, bokhandel, föreningar och författare presenterar sin utgivning med bokbord i Almedalsbibliotekets foajé

Anna-Kajsa Hallgard-sällskapet
Antikvariat Persson´ligt
Bokförlaget Rose House
Bokprojektet / Gotlandica förlag
Bokhandeln Wessman & Pettersson
DBW
Eddys förlag
Li Ekman
Marie Eenfeldt
Aya & Ola Feurst
Fårö Hembygdsförenings Förlag
Föreningen Svenskbyborna
Lars Gibson
Gotlands Botaniska Förening
Gotlands Hembygdsförbund
Gotlands Kyrkohistoriska sällskap
Boy Larsson
Gustaf Larsson Sällskapet
Ylva Liljeholm
Gutamålsgillet
Haimdagar
Historiska föreningen på Gotland
Horisont
Jaktkritikerna
Landsarkivet i Visby
Ronnie Lundin
NBL Bokförlag
Roland Olsson
Pangloss antikvariat
Romlid förlag
Eva Sjöstrand
Skrivarlinjen på Gotlands Folkhögskola